สหภาพโซเวียตในโอลิมปิก

สหภาพโซเวียต เข้าร่วมกีฬาโอลิมปิกครั้งแรกในปี ค.ศ. 1952

เจ้าภาพการแข่งขันแก้ไข

ครั้งที่ เมืองเจ้าภาพ วันที่ ประเทศ นักกีฬา รายการ
โอลิมปิกฤดูร้อน 1980 มอสโก 19 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 80 5,179 203

เส้นเวลาการเข้าร่วมแข่งขันแก้ไข

ปี ประเทศ
1900–1912   จักรวรรดิรัสเซีย (RU1)
1920   เอสโตเนีย (EST)
1924–1936   ลัตเวีย (LAT)   ลิทัวเนีย (LTU)
1952–1988   สหภาพโซเวียต (URS)
1992–   ทีมรวม (EUN)   เอสโตเนีย (EST)   ลัตเวีย (LAT)   ลิทัวเนีย (LTU)
1994–   อาร์มีเนีย (ARM)   เบลารุส (BLR)   จอร์เจีย (GEO)   คาซัคสถาน (KAZ)   คีร์กีซสถาน (KGZ)   มอลโดวา (MDA)   รัสเซีย (RUS)   ยูเครน (UKR)   อุซเบกิสถาน (UZB)
1996–   อาเซอร์ไบจาน (AZE)   ทาจิกิสถาน (TJK)   เติร์กเมนิสถาน (TKM)

ตารางเหรียญแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข