เปิดเมนูหลัก

สหภาพโซเวียตในโอลิมปิก

สหภาพโซเวียต เข้าร่วมกีฬาโอลิมปิกครั้งแรกในปี ค.ศ. 1952

เจ้าภาพการแข่งขันแก้ไข

ครั้งที่ เมืองเจ้าภาพ วันที่ ประเทศ นักกีฬา รายการ
โอลิมปิกฤดูร้อน 1980 มอสโก 19 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 80 5,179 203

เส้นเวลาการเข้าร่วมแข่งขันแก้ไข

ตารางเหรียญแก้ไข