สรุปเหรียญโอลิมปิกฤดูหนาว 1968

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
 อันดับ  ประเทศ ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 นอร์เวย์ 6 6 2 14
2 สหภาพโซเวียต 5 5 3 13
3 ฝรั่งเศส 4 3 2 9
4 อิตาลี 4 0 0 4
5 ออสเตรีย 3 4 4 11
6 เนเธอร์แลนด์ 3 3 3 9
7 สวีเดน 3 2 3 8
8 เยอรมนีตะวันตก 2 2 3 7
9 สหรัฐ 1 5 1 7
10 เยอรมนีตะวันออก 1 2 2 5
10 ฟินแลนด์ 1 2 2 5
12 เชโกสโลวาเกีย 1 2 1 4
13 แคนาดา 1 1 1 3
14 สวิตเซอร์แลนด์ 0 2 4 6
15 โรมาเนีย 0 0 1 1
รวม 35 39 32 106