สรุปเหรียญโอลิมปิกฤดูหนาว 1984

 อันดับ  ประเทศ ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 เยอรมนีตะวันออก 9 9 6 24
2 สหภาพโซเวียต 6 10 9 25
3 สหรัฐ 4 4 0 8
4 ฟินแลนด์ 4 3 6 13
5 สวีเดน 4 2 2 8
6 ประเทศนอร์เวย์ นอร์เวย์ (NOR) 3 2 4 9
7 สวิตเซอร์แลนด์ 2 2 1 5
8 แคนาดา 2 1 1 4
8 เยอรมนีตะวันตก 2 1 1 4
10 อิตาลี 2 0 0 2
11 สหราชอาณาจักร 1 0 0 1
12 เชโกสโลวาเกีย 0 2 4 6
13 ฝรั่งเศส 0 1 2 3
14 ญี่ปุ่น 0 1 0 1
14 ยูโกสลาเวีย 0 1 0 1
16 ลีชเทินชไตน์ 0 0 2 2
17 ออสเตรีย 0 0 1 1
รวม 39 39 39 117