สรุปเหรียญโอลิมปิกฤดูหนาว 1960

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
 อันดับ  ประเทศ ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 สหภาพโซเวียต 7 5 9 21
2 เยอรมนี 4 3 1 8
3 สหรัฐ 3 4 3 10
4 นอร์เวย์ 3 3 0 6
5 สวีเดน 3 2 2 7
6 ฟินแลนด์ 2 3 3 8
7 แคนาดา 2 1 1 4
8 สวิตเซอร์แลนด์ 2 0 0 2
9 ออสเตรีย 1 2 3 6
10 ฝรั่งเศส 1 0 2 3
11 เนเธอร์แลนด์ 0 1 1 2
11 โปแลนด์ 0 1 1 2
13 เชโกสโลวาเกีย 0 1 0 1
14 อิตาลี 0 0 1 1
รวม 28 26 27 81