สรุปเหรียญโอลิมปิกฤดูหนาว 1980

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
 อันดับ  ประเทศ ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 สหภาพโซเวียต 10 6 6 22
2 เยอรมนีตะวันออก 9 7 7 23
3 สหรัฐ 6 4 2 12
4 ออสเตรีย 3 2 2 7
5 สวีเดน 3 0 1 4
6 ลีชเทินชไตน์ 2 2 0 4
7 ฟินแลนด์ 1 5 3 9
8 นอร์เวย์ 1 3 6 10
9 เนเธอร์แลนด์ 1 2 1 4
10 สวิตเซอร์แลนด์ 1 1 3 5
11 สหราชอาณาจักร 1 0 0 1
12 เยอรมนีตะวันตก 0 2 3 5
13 อิตาลี 0 2 0 2
14 แคนาดา 0 1 1 2
15 ฮังการี 0 1 0 1
15 ญี่ปุ่น 0 1 0 1
17 บัลแกเรีย 0 0 1 1
17 เชโกสโลวาเกีย 0 0 1 1
17 ฝรั่งเศส 0 0 1 1
รวม 38 39 38 115