สรุปเหรียญโอลิมปิกฤดูหนาว 1972

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
 อันดับ  ประเทศ ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 สหภาพโซเวียต 8 5 3 16
2 เยอรมนีตะวันออก 4 3 7 14
3 สวิตเซอร์แลนด์ 4 3 3 10
4 เนเธอร์แลนด์ 4 3 2 9
5 สหรัฐ 3 2 3 8
6 เยอรมนีตะวันตก 3 1 1 5
7 นอร์เวย์ 2 5 5 12
8 อิตาลี 2 2 1 5
9 ออสเตรีย 1 2 2 5
10 สวีเดน 1 1 2 4
11 ญี่ปุ่น 1 1 1 3
12 เชโกสโลวาเกีย 1 0 2 3
13 โปแลนด์ 1 0 0 1
13 สเปน 1 0 0 1
15 ฟินแลนด์ 0 4 1 5
16 ฝรั่งเศส 0 1 2 3
17 แคนาดา 0 1 0 1
รวม 36 34 35 105