สรุปเหรียญโอลิมปิกฤดูหนาว 1956

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
 อันดับ  ประเทศ ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 สหภาพโซเวียต 7 3 6 16
2 ออสเตรีย 4 3 4 11
3 ฟินแลนด์ 3 3 1 7
4 สวิตเซอร์แลนด์ 3 2 1 6
5 สวีเดน 2 4 4 10
6 สหรัฐ 2 3 2 7
7 นอร์เวย์ 2 1 1 4
8 อิตาลี 1 2 0 3
9 เยอรมนี 1 0 1 2
10 แคนาดา 0 1 2 3
11 ญี่ปุ่น 0 1 0 1
12 ฮังการี 0 0 1 1
12 โปแลนด์ 0 0 1 1
รวม 25 23 24 72