แม่แบบ:กล่องข้อมูล เส้นประสาท

{{{Name}}}
ศัพท์ทางกายวิภาคของประสาทกายวิภาคศาสตร์
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

{{กล่องข้อมูล เส้นประสาท}} แสดงกล่องข้อมูลด้านขวาที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเส้นประสาทในร่างกาย แสดงภาพได้ 2 ภาพที่ด้านบนของกล่อง

การใช้งาน แก้ไข

{{{Name}}}
[[File:{{{Image}}}|{{{Width}}}|alt={{{Alt}}}|upright=1.14|{{{Alt}}}]]
{{{Caption}}}
[[File:{{{Image2}}}|{{{Width2}}}|alt={{{Alt2}}}|upright=1.14|{{{Alt2}}}]]
{{{Caption2}}}
รายละเอียด
การออกเสียง{{{Pronunciation}}}
ส่วนหนึ่งของ{{{Part_of}}}
ระบบ{{{System}}}
มาจาก{{{BranchFrom}}}
เป็น{{{BranchTo}}}
หน้าที่{{{Function}}}
เลี้ยง{{{Innervates}}}
ประเภทเส้นใย{{{FiberType}}}
ตัวระบุ
ภาษาละติน{{{Latin}}}
คำย่อ{{{Acronym}}}
ศัพท์ทางกายวิภาคของประสาทกายวิภาคศาสตร์
{{กล่องข้อมูล เส้นประสาท
| Name    = 
| Latin    = 
| Image    = 
| Caption   = 
| Image2   = 
| Caption2  = 
| Innervates = 
| BranchFrom = 
| BranchTo  = 
}}

ตัวอย่าง แก้ไข

Obturator nerve
Structures surrounding right hip-joint. (Obturator nerve labeled at upper right.)
Nerves of the right lower extremity. Front view.
รายละเอียด
มาจากLumbar plexus L2-L4
เป็นposterior branch of obturator nerve, anterior branch of obturator nerve
เลี้ยงmedial compartment of thigh
ตัวระบุ
ภาษาละตินnervus obturatorius
ศัพท์ทางกายวิภาคของประสาทกายวิภาคศาสตร์
{{กล่องข้อมูล เส้นประสาท
| Name     = Obturator nerve
| Latin    = nervus obturatorius
| Image    = Gray344.png
| Caption   = Structures surrounding right [[hip-joint]]. (Obturator nerve labeled at upper right.)
| Image2    = Gray827.png
| Caption2   = Nerves of the right lower extremity. Front view.
| Innervates  = [[medial compartment of thigh]]
| BranchFrom  = [[Lumbar plexus]] L2-L4
| BranchTo   = [[posterior branch of obturator nerve]], [[anterior branch of obturator nerve]]
}}

พารามิเตอร์มาตรฐาน แก้ไข

กล่องข้อมูลนี้เป็นหนึ่งในกล่องข้อมูลกายวิภาคศาสตร์ ซึ่งทั้งหมดนี้ใช้พารามิเตอร์ร่วมกัน ประกอบด้วย:

รายละเอียด
Name = English name for structure
Pronunciation = Pronunciation of name, if term is not commonly used
Image = top image (omit "Image:")
Width = width of top image (in pixels, default=250)
Caption = caption under top image
Image2 = second top image (omit "Image:")
Width2 = width of second image (in pixels, default=250)
Caption2 = caption under second top image
System = Relevant body system (e.g., Circulatory system)
ตัวระบุ
Latin = Latin name for structure
Greek = Greek name for structure, if relevant to anatomy / medical use
Acronym = Acronym, if in common use
ป้อนอัตโนมัติ
TA, TH, TE, MeSH, FMA, NeuroLex, NeuroNames These fields are automatically filled from Wikidata, and edits can no longer be made through infoboxes.
Link All templates in this series provide a link to the relevant Anatomical terminology articles - eg Anatomical terms of bone for Template:Infobox bone, etc.

พารามิเตอร์เฉพาะ แก้ไข

พารามิเตอร์เฉพาะสำหรับแม่แบบนี้คือ (พิจารณาตัวพิมพ์เล็กและใหญ่):

location = anatomical region(s) where neuron is found
function = brief description of primary function
neurotranmitter = listing of neuron's neurotransmitter(s)
morphology = brief description of neuronal morphology
afferents = listing of neuron's afferent connection(s)
efferents = listing of neuron's efferent connection(s)

หมวดหมู่ติดตาม แก้ไข

ดูเพิ่ม แก้ไข