ในระบบไหลเวียนโลหิต หลอดเลือดดำ (vein) เป็นหลอดเลือดที่มีผนังสีคล้ำ ทำหน้าที่นำพาเลือดกลับเข้าสู่หัวใจ หน้าที่หลักของหลอดเลือดดำคือการขนส่งเลือดที่มีออกซิเจนต่ำจากเนื้อเยื่อกลับเข้าสู่หัวใจ ยกเว้นหลอดเลือดดำจากปอด (pulmonary vein) และหลอดเลือดดำอัมบิลิคัล (umbilical vein) ที่ขนส่งเลือดที่มีออกซิเจนสูง

หลอดเลือดดำ
โครงสร้างของหลอดเลือดดำ
รายละเอียด
ระบบCirculatory system
ตัวระบุ
ภาษาละตินvena
MeSHD014680
TA98A12.0.00.030
A12.3.00.001
TA23904
FMA50723
อภิธานศัพท์กายวิภาคศาสตร์

ลักษณะของหลอดเลือดดำ แก้

ผนังของหลอดเลือดดำจะมีผนังบางกว่าหลอดเลือดแดง ประกอบด้วยเนื้อเยื่ออิลาสติกและกล้ามเนื้อเรียบน้อยกว่า นอกจากนี้หลอดเลือดดำยังมีความดันโลหิตภายใน ต่ำมากกว่าหลอดเลือดแดง อีกทั้งชั้นลูเมน (lumen) ของหลอดเลือดดำยังมีขนาดใหญ่กว่าหลอดหลอดแดงอีกด้วย

หลอดเลือดดำนำเข้าสู่หัวใจห้องขวา