แม่แบบ:ดาวเกียรติยศประเทศอินเดีย

BoNM - India Hires.png ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศอินเดีย
{{{1}}}
รางวัลวิกินี้มอบให้แก่ ดาวเกียรติยศประเทศอินเดีย โดย ~ บน ~~~