วิกิพีเดีย:โครงการวิกิประเทศอินเดีย/กล่องขวา

โครงการวิกิประเทศอินเดีย
สมาชิก
สารบัญ
สถิติบทความ
บทความประเทศอินเดีย ความสำคัญ
ไม่มี ทั้งหมด
คุณภาพ
บทความคัดสรร คัดสรร 1 1
บทความคุณภาพ คุณภาพ 1 1
ดี 2 2
พอใช้ 20 20
โครง 77 77
รายชื่อ 2 2
จัดระดับแล้ว 103 103
ยังไม่ได้จัดระดับ 17 17
ทั้งหมด 120 120