วิกิพีเดีย:โครงการวิกิประเทศอินเดีย/กล่องขวา

โครงการวิกิประเทศอินเดีย
สมาชิก
สารบัญ
สถิติบทความ
บทความประเทศอินเดีย ความสำคัญ
ไม่มี ทั้งหมด
คุณภาพ
บทความคัดสรร คัดสรร 0 0
บทความคุณภาพ คุณภาพ 1 1
ดี 2 2
พอใช้ 8 8
โครง 23 23
รายชื่อ 0 0
จัดระดับแล้ว 34 34
ยังไม่ได้จัดระดับ 15 15
ทั้งหมด 49 49