วิกิพีเดีย:โครงการวิกิประเทศอินเดีย/กล่องขวา

โครงการวิกิประเทศอินเดีย
สมาชิก
สารบัญ
สถิติบทความ
บทความประเทศอินเดีย ความสำคัญ
ไม่มี ทั้งหมด
คุณภาพ
บทความคัดสรร คัดสรร 3 3
บทความคุณภาพ คุณภาพ 1 1
ดี 2 2
พอใช้ 23 23
โครง 86 86
รายชื่อ 2 2
จัดระดับแล้ว 117 117
ยังไม่ได้จัดระดับ 24 24
ทั้งหมด 141 141