แม่แบบ:สร้างปี


[[หมวดหมู่:สิ่งก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. {{{1}}}]][[หมวดหมู่:สิ่งก่อสร้างในพุทธทศวรรษ {{{2}}}]]

วิธีใช้แก้ไข

สำหรับบทความสถานที่ ให้ใส่:

{{สร้างปี|ปีที่สร้างเสร็จ หรือ เปิดใช้งาน แล้วแต่สถานะภาพของสิ่งก่อสร้าง ปีที่เริ่มก่อสร้าง ในกรณีที่มีการก่อสร้างหลายๆส่วนหลายปี }}

เช่น {{สร้างปี|2564}}

  • ให้ใช้ปีที่สร้างเสร็จแทน หรือ ปีที่เปิดใช้งาน สำหรับสิ่งก่อสร้างเพื่อการใช้งาน เช่น ถนน สะพาน อาคาร สนามบิน
  • ใช้ปีที่เริ่มเปิดอย่างเป็นทางการ สำหรับสิ่งก่อสร้างด้านอนุสรณ์ เช่น อนุสาวรีย์
  • ใช้ปีเริ่มก่อสร้าง อาจถือปีที่วางศิลาฤกษ์ก็ได้ เช่น เมือง โบราณสถาน และ สำหรับสิ่งก่อสร้างยังไม่เสร็จ


หากไม่ทราบปีที่แน่นอน แต่ทราบว่าเป็นช่วงทศวรรษใด ให้ใส่:

{{สร้างปี||ทศวรรษที่สร้าง}}

เช่น สร้างในช่วงปี 2312 - 2318

ให้ใส่ {{สร้างปี||2310}}

หากยังไม่ทราบปีก่อสร้าง ให้ใส่:

{{สร้างปี| }}

ดูเพิ่มแก้ไข