เชาวน์วัศ สุดลาภา

เชาวน์วัศ สุดลาภา (1 มิถุนายน พ.ศ. 2476 - 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2544) อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนที่7 ที่มาจากการแต่งตั้ง และยังได้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครควบตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งนับเป็นท่านแรกในทำเนียบผู้ว่ากรุงเทพมหานคร และเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 2 สมัย ในรัฐบาลของพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์เป็นนายกรัฐมนตรี และในสมัยนายชวน หลีกภัย 1 เป็นนายกรัฐมนตรี ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการต่างประเทศ (ฯพณฯ ท่าน พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ) เป็นนายกรัฐมนตรีและดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านการบริหาร (ฯพณฯ ท่าน บรรหาร ศิลปอาชา) เป็นนายกรัฐมนตรีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรไทยคนที่2 เคยดำรงตำแหน่ง เป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานคณะกรรมการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร และเป็นรองหัวหน้าพรรคพรรคกิจสังคม นอกจากด้านการเมืองการแล้วนายเชาวน์วัศ สุดลาภา ยังเป็นอาจารย์สอนพิเศษในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเคยดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมรัฐศาสตร์ คนที่ 2แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลังจากเกษียณอายุราชการ ลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรีได้รับเลือก ชนะการเลือกตั้งได้ที่1ทั้ง 4สมัยซ้อน (ส.ส.จังหวัดลพบุรี) และยังเคยเป็นผู้ที่ปราบซุ้มมือปืนเมืองเพชรบุรีสำเร็จราบคราบ สมัยนั่งดำรงตำแหน่งพ่อเมืองเพชรบุรี

เชาวน์วัศ สุดลาภา
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนที่ 7
ดำรงตำแหน่ง
4 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 – 16 เมษายน พ.ศ. 2524
ก่อนหน้าชลอ ธรรมศิริ
ถัดไปพลเรือเอกเทียม มกรานนท์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
11 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
นายกรัฐมนตรีพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์
ดำรงตำแหน่ง
29 กันยายน พ.ศ. 2535 – 15 กันยายน พ.ศ. 2536
นายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2
ดำรงตำแหน่ง
3 เมษายน – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2535
ก่อนหน้าธนา เมตตาริกานนท์
ไสว พัฒโน
ถัดไปวันมูหะมัดนอร์ มะทา
ถวิล ไพรสณฑ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด1 มิถุนายน พ.ศ. 2476
อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศสยาม
เสียชีวิต17 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 (68 ปี)
ศาสนาพุทธ
พรรคการเมืองกิจสังคม
คู่สมรสคุณกมลทิพย์ สุดลาภา
บุตร3 คน

ประวัติ

แก้

นายเชาวน์ว้ศ สุดลาภา อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านที่7 ควบตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นับเป็นท่านแรก และ ท่านเดียวใน ทำเนียบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2535 ยังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการต่างประเทศ (ฯพณฯ ท่าน พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ) เป็นนายกรัฐมนตรีและพ.ศ2538 เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านการบริหาร (ฯพณฯ ท่าน บรรหาร ศิลปอาชา) เป็นนายกรัฐมนตรี นายเชาวน์วัศ ยังเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีและอดีตสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายเชาวน์วัศ ยังมีผลงานที่โดดเด่นได้กวาดล้างซุ้มมือปืนจังหวัดเพชรบุรีสำเร็จเมื่อสมัยดำรงตำแหน่งพ่อเมืองจังหวัดเพชรบุรีและยังเคยเป็นอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรไทยคนที่2 อดีตเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานคณะกรรมการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร และเป็นรองหัวหน้าพรรคพรรคกิจสังคม นอกจากด้านการเมืองการแล้วนายเชาวน์วัศ สุดลาภา ยังเป็นอาจารย์สอนพิเศษในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเคยดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมรัฐศาสตร์ คนที่2แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์

ด้านการศึกษา

แก้

ด้านการเมือง

แก้

นาย เชาวน์วัศ สุดลาภา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 2 ครั้ง ใน 2 สมัย ในรัฐบาลของ พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ และในรัฐบาลนาย ชวน หลีกภัย 1เป็นนายกรัฐมนตรี อดีต ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนที่ 7 ที่มาจากการแต่งตั้ง (นับเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครที่ได้ดำรงตำแหน่งควบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในเวลาเดียวกันในตำแหน่งผู้ว่าราชการ กทม.เมื่อปีพ.ศ. 2523) และเป็นอดีตผู้ว่าราชการและนักการเมืองที่มีบทบาททางการเมืองและการปกครอง เจ้าของนโยบายกรุงเทพสีเขียวโดยการปลูกต้นไม้รอบจังหวัดกรุงเทพมหานครในถนนทุกสาย (สมัยเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ผู้ดำเนินการสร้างถนนรัชดาภิเษก ผู้ก่อตั้งศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง (ร่วมมือกับรัฐบาลญี่ปุ่น) ขณะเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ก่อตั้งตลาดนัดจตุจักร และยังเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดในอีกหลายจังหวัด เชาวน์วัศได้เข้าสู่วงการการเมืองโดยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (จอมพลประภาส จารุเสถียร) ในรัฐบาลของจอมพลถนอม กิตติขจร และได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 2 ครั้ง ใน 2 สมัย และยังมีผลงานที่โดดเด่นคือการกวาดล้างซุ้มมือปืนจังหวัดเพชรบุรีได้สำเร็จในสมัยเป็นพ่อเมืองเพชรบุรี ได้ทำการปราบปราบแร่เถื่อนที่จังหวัดพังงาสมัยเป็นพ่อเมืองพังงา ปราบปรามโจรเรียกค่าไถ่ในจังหวัดลพบุรีและเชาวน์วัศยังได้รับใด้ดำรงตำแหน่งรองปล้ดกระทรวงมหาดไทยก่อนจะดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนที่7 และยังได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[ลิงก์เสีย]จังหวัดลพบุรี ต่อเนื่อง 4 สมัย (สอบได้ที่ 1 ทั้ง 4 สมัยซ้อน) นอกจากนี้ยังเคยได้รับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ (สังข์เงิน) ( ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2522) จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (ทางด้านสาขาการบริหารและการปกครอง) และยังได้รับการก่อตั้งอนุสาวรีย์เชาวน์วัศ สุดลาภา ขึ้นที่ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา เพื่อให้เป็นอนุสรณ์แห่งผู้ว่าคนดี และที่สำคัญเชาวน์วัศ ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของจังหวัดลพบุรี[1]

เชาวน์วัศ เริ่มเข้าสู่วงการการเมืองครั้งแรกจากการได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร เมื่อ พ.ศ. 2515 ต่อมาก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในคณะรัฐมนตรีชุดที่ 41 สมัย พล.อ. เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อ พ.ศ. 2523[2] ซึ่งในขณะนั้นเชาวน์วัศยังดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ในปี พ.ศ. 2531 เชาวน์วัศได้ลาออกจากราชการเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี และได้รับเลือกตั้ง 4 สมัยต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. 2531 - 2538 และได้รับการแต่งตั้งเป็นรองหัวหน้าพรรคกิจสังคม โดยในช่วงเวลาดังกล่าวได้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร และประธานคณะกรรมการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการต่างประเทศ (พ.ศ. 2531 - 2535) และรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 (พ.ศ. 2535) ในปี พ.ศ. 2536 เชาวน์วัศได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในคณะรัฐมนตรีชุดที่ 50 สมัยนายชวน หลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรี (ชวน หลีกภัย 1) นับเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นครั้งที่ 2

ชีวิตส่วนตัว

แก้

นายเชาวน์วัศ สุดลาภา เกิดวันที่ 1 มิถุนายน 2476 ชีวิตคู่ได้สมรสกับคุณกมลทิพย์ สุดลาภา มีบุตร - ธิดารวม 3 คน ได้แก่

 • นายเกรียงยศ สุดลาภา (ชื่อเล่น: เฮ้ก)ปัจจุบันดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกรุงเทพมหานคร อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร (ดูแลด้านกิจการ กทม.) อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยมหาดไทย ในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะอดึตสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) มีบุตร2คน
 • นางพจน์ศิรินทร์ (สุดลาภา) สุวรรณรัฐ (ชื่อเล่น: ปุ้ย) อาชีพ ผู้พิพากษา นักธุรกิจ สมรสกับ พลโทนิมิตต์ สุวรรณรัฐ มีบุตร 1 คน
 • นายกาจบดินทร์ สุดลาภา (ชื่อเล่น: กอล์ฟ) อาชีพนักธุรกิจ และอดีตดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ.สมบุญ ระหงษ์) ในปี พ.ศ. 2542-พ.ศ. 2544 นายกาจบดินทร์สมรสกับ วิภาดา บุนนาค มีบุตร 2 คน

ตำแหน่งสำคัญ

แก้

ผลงานสำคัญ

แก้

ผลงานด้านอื่น ๆ

แก้

เกียรติยศที่ได้รับ

แก้
 • รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ (สังข์เงิน) ( ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2522) จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (ด้านสาขาการบริหารและการปกครอง)
 • ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของจังหวัดลพบุรี[13]
 • ได้รับการจัดสร้างอนุสาวรีย์เชาวน์วัศน์ สุดลาภาขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งคุณงามความดีที่ประชาชนชาวอำเภอกะปง จังหวัดพังงาสร้างไว้ให้เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ผู่ว่าราชการจังหวัดพังงาท่านนี้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. บุคคลสำคัญของจังหวัดลพบุรี เก็บถาวร 2009-05-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี)
 2. พระบรมราชโองการ ประกาศ รัฐมนตรีลาออก ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๗ ราย)
 3. นายอำเภอศรีประจันต์ เก็บถาวร 2016-03-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 4. ทำเนียบรายชื่อผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 5. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๘ ราย)
 6. ประวัติ ตลาดนัดสวนจตุจักร.เก็บถาวร 2009-02-01 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน (จากเว็บไซต์ chillisiam.com)
 7. อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เก็บถาวร 2009-02-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน (เว็บไซต์หมูหินดอตคอม)
 8. งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
 9. "ก่อตั้งวิทยาลัยชาวบ้านจังหวัดลพบุรี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-05-26. สืบค้นเมื่อ 2009-02-26.
 10. สร้างเหรียญหลวงพ่อเขาตระเครา
 11. รูปแบบและกระบวนพยุหยาตราพญาลิไท วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2548
 12. การจัดงาน พระนครคีรี - เมืองเพชร ครั้งที่ 15. (ข่าวจาก ryt9.com วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544)
 13. "บุคคลสำคัญของจังหวัดลพบุรี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-05-26. สืบค้นเมื่อ 2009-02-26.
 14. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (๕ ธันวาคม ๒๕๓๐)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-09-30. สืบค้นเมื่อ 2014-11-24.
 15. "แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2017-12-13.
 16. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน
 17. รายพระนามและนามผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๒๐ จากเว็บไชต์ thaiscouts

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้
 • หนังสือประวัติ เชาวน์วัศ สุดลาภา
ก่อนหน้า เชาวน์วัศ สุดลาภา ถัดไป
นายชลอ ธรรมศิริ    
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(4 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 - 16 เมษายน พ.ศ. 2524)
  พลเรือเอกเทียม มกรานนท์