เชาวน์วัศ สุดลาภา

นายเชาวน์วัศ สุดลาภา อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนที่7 ที่มาจากการแต่งตั้ง และยังได้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครควบตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งนับเป็นท่านแรกในทำเนียบผู้ว่ากทม. และเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 2 สมัย ในรัฐบาลของพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์เป็นนายกรัฐมนตรี และในสมัยนายชวน หลีกภัย 1 เป็นนายกรัฐมนตรี

เชาวน์วัศ สุดลาภา
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนที่ 7
ดำรงตำแหน่ง
4 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 – 16 เมษายน พ.ศ. 2524
ก่อนหน้าชลอ ธรรมศิริ
ถัดไปพลเรือเอกเทียม มกรานนท์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 – 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
นายกรัฐมนตรีพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์
ดำรงตำแหน่ง
29 กันยายน พ.ศ. 2535 – 15 กันยายน พ.ศ. 2536
นายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2
ดำรงตำแหน่ง
3 เมษายน พ.ศ. 2535 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2535
ก่อนหน้าธนา เมตตาริกานนท์
ไสว พัฒโน
ถัดไปวันมูหะมัดนอร์ มะทา
ถวิล ไพรสณฑ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด1 มิถุนายน พ.ศ. 2476
อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศสยาม
เสียชีวิต17 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 (68 ปี)
ศาสนาพุทธ
พรรคการเมืองกิจสังคม (2517 — 2522)
ประชากรไทย (2522 — 2544)
คู่สมรสคุณกมลทิพย์ สุดลาภา
บุตร3 คน

ประวัติ แก้ไข

นายเชาวน์ว้ศ สุดลาภา ยังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการต่างประเทศ (ฯพณฯ ท่าน พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ) เป็น นายกรัฐมนตรีและเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านการบริหาร (ฯพณฯ ท่าน บรรหาร ศิลปอาชา) เป็นนายกรัฐมนตรี นายเชาวน์วัศ ยังเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีและอดีตสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายเชาวน์วัศ ยังมีผลงานที่โดดเด่นได้กวาดล้างซุ้มมือปืนจังหวัดเพชรบุรีสำเร็จเมื่อสมัยดำรงตำแหน่งพ่อเมืองจังหวัดเพชรบุรีและยังเคยเป็นอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรไทยคนที่2 อดีตเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานคณะกรรมการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร และเป็นรองหัวหน้าพรรคพรรคกิจสังคม นอกจากด้านการเมืองการแล้วนายเชาวน์วัศยังเป็นอาจารย์สอนพิเศษในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเคยดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์

ด้านการศึกษา แก้ไข

ด้านการเมือง แก้ไข

นาย เชาวน์วัศ สุดลาภา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย2 ครั้ง ใน 2 สมัย ในรัฐบาลของ พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ และในรัฐบาลนาย ชวน หลีกภัย 1เป็นนายกรัฐมนตรี อดีต ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนที่ 7 ที่มาจากการแต่งตั้ง (นับเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครที่ได้ดำรงตำแหน่งควบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในเวลาเดียวกันในตำแหน่งผู้ว่าราชการ กทม.เมื่อปีพ.ศ. 2523) และเป็นอดีตผู้ว่าราชการและนักการเมืองที่มีบทบาททางการเมืองและการปกครอง เจ้าของนโยบายกรุงเทพสีเขียวโดยการปลูกต้นไม้รอบจังหวัดกรุงเทพมหานครในถนนทุกสาย (สมัยเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ผู้ดำเนินการสร้างถนนรัชดาภิเษก ผู้ก่อตั้งศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง (ร่วมมือกับรัฐบาลญี่ปุ่น) ขณะเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ก่อตั้งตลาดนัดจตุจักร และยังเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดในอีกหลายจังหวัด เชาวน์วัศได้เข้าสู่วงการการเมืองโดยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (จอมพลประภาส จารุเสถียร) ในรัฐบาลของจอมพลถนอม กิตติขจร และได้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 2 ครั้ง ใน 2 สมัย และยังมีผลงานที่โดดเด่นคือการกวาดล้างซุ้มมือปืนจังหวัดเพชรบุรีได้สำเร็จในสมัยเป็นพ่อเมืองเพชรบุรี ได้ทำการปราบปราบแร่เถื่อนที่จังหวัดพังงาสมัยเป็นพ่อเมืองพังงา ปราบปรามโจรเรียกค่าไถ่ในจังหวัดลพบุรีและเชาวน์วัศยังได้รับใด้ดำรงตำแหน่งรองปล้ดกระทรวงมหาดไทยก่อนจะดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนที่7 และยังได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[ลิงก์เสีย]จังหวัดลพบุรี ต่อเนื่อง 4 สมัย (สอบได้ที่ 1 ทั้ง 4 สมัยซ้อน) นอกจากนี้ยังเคยได้รับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ (สังข์เงิน) ( ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2522) จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (ทางด้านสาขาการบริหารและการปกครอง) และยังได้รับการก่อตั้งอนุสาวรีย์เชาวน์วัศ สุดลาภา ขึ้นที่ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา เพื่อให้เป็นอนุสรณ์แห่งผู้ว่าคนดี และที่สำคัญเชาวน์วัศ ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของจังหวัดลพบุรี[1]

เชาวน์วัศ เริ่มเข้าสู่วงการการเมืองครั้งแรกจากการได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร เมื่อ พ.ศ. 2515 ต่อมาก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในคณะรัฐมนตรีชุดที่ 41 สมัย พล.อ. เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อ พ.ศ. 2523[2] ซึ่งในขณะนั้นเชาวน์วัศยังดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ในปี พ.ศ. 2531 เชาวน์วัศได้ลาออกจากราชการเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี และได้รับเลือกตั้ง 4 สมัยต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. 2531 - 2538 และได้รับการแต่งตั้งเป็นรองหัวหน้าพรรคกิจสังคม โดยในช่วงเวลาดังกล่าวได้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร และประธานคณะกรรมการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการต่างประเทศ (พ.ศ. 2531 - 2535) และรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 (พ.ศ. 2535) ในปี พ.ศ. 2536 เชาวน์วัศได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในคณะรัฐมนตรีชุดที่ 50 สมัยนายชวน หลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรี (ชวน หลีกภัย 1) นับเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นครั้งที่ 2

ชีวิตส่วนตัว แก้ไข

นายเชาวน์วัศ สุดลาภา เกิดวันที่ 1 มิถุนายน 2476 ชีวิตคู่ได้สมรสกับคุณกมลทิพย์ สุดลาภา มีบุตร - ธิดารวม 3 คน ได้แก่

 • นายเกรียงยศ สุดลาภา (ชื่อเล่น: เฮ้ก) อดีตรองโฆษกกรุงเทพมหานคร (ดูแลด้านกิจการ กทม.) อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยมหาดไทย ในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะอดึตสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีบุตร2คน
 • นางพจน์ศิรินทร์ (สุดลาภา) สุวรรณรัฐ (ชื่อเล่น: ปุ้ย) อาชีพ ผู้พิพากษา นักธุรกิจ สมรสกับ พลตรี นิมิตต์ สุวรรณรัฐ มีบุตร 1 คน
 • นายกาจบดินทร์ สุดลาภา (ชื่อเล่น: กอล์ฟ) อาชีพนักธุรกิจ และอดีตดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ.สมบุญ ระหงษ์) ในปี พ.ศ. 2542-พ.ศ. 2544 นายกาจบดินทร์สมรสกับ วิภาดา บุนนาค มีบุตร 2 คน

ตำแหน่งสำคัญ แก้ไข

ผลงานสำคัญ แก้ไข

 • พ.ศ. 2513 ริเริ่มจัดตั้งวิทยาลัยการปกครอง
 • พ.ศ. 2515 ริเริ่มให้มีการพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ต่อท้ายต้นร่างหนังสือราชการ
 • พ.ศ. 2515 ริเริ่มจัดตั้งสำนักนโยบายและแผนมหาดไทย
 • สมัยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครได้ดำเนินนโยบาย "ทำกรุงเทพให้เป็นสีเขียว" โดยการปลูกต้นราชพฤกษ์รอบกรุงเทพมหานครเพื่อลดมลภาวะ
 • เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งตลาดนัดจตุจักรย้ายสนามหลวงไปจตุจักรและสร้างตลาดนัดจตุจักรขึ้น[6]
 • ก่อตั้งถนนรัชดาภิเษก
 • ก่อตั้งศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง ในขณะเป็นผู้ว่าราชการก.ท.ม
 • ปราบปราบแร่เถื่อน อิทธิพลเถื่อนจนสำเร็จราบคาบ สมัยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาจนชาวบ้านที่รักท่านเชาวน์วัศได้มีการก่อตั้งอนุสาวรีย์เชาวน์วัศ สุดลาภา ขึ้นที่อำเภอกะปงจังหวัดพังงา
 • ผู้ร่วมก่อตั้งอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา[7]
 • ผู้ก่อตั้งงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช[ลิงก์เสีย] สมัยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี[8]
 • ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยชาวบ้านจังหวัดลพบุรี [9]
 • ปราบปรามโจรผู้ร้าย (ขณะที่โจรเรียกค่าไถ่กำลังอาละวาดหนักที่จังหวัดลพบุรี และสามารถปราบปรามเรียกความสงบกลับคืนมาได้จนถึงปัจจุบัน
 • ริเริ่มจัดตั้งธนาคารข้าว ธนาคารประชาชน และโรงสีสีชาวนาเพื่อแก้ไขปัญหายากจนของชาวจังหวัดลพบุรี
 • สร้างเหรียญหลวงพ่อเขาตระเครา วัดโพธิ์ชราราม จังหวัดลพบุรี [10]
 • ผู้ก่อตั้งและพัฒนาสวนรุกชาตินำตกวังก้าน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 • ผู้ก่อตั้งงานสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร และงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจวบจนถึงในสมัยปัจจุบันนี้
 • ผู้ก่อตั้งพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
 • ก่อตั้งสร้างศาลพระอิศวร สถานที่เที่ยวสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชร
 • ผู้ก่อตั้งประเพณี "นบพระเล่นเพลง" กระบวนพยุหยาตราพญาลิไท ขึ้นเป็นประเพณีประจำจังหวัดกำแพงเพชร ขณะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร[11]
 • ริเริ่มจัดตั้งศาลหมู่บ้าน หรือศาลประนอมข้อพิพาทและตุลาการหมู่บ้านที่จังหวัดกำแพงเพชร
 • ปราบ "ซุ้มมือปืนเมืองเพชร" สำเร็จราบคราบ สมัยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
 • ผู้ก่อตั้ง "งานพระนครคีรี เทิดทูนราชจักรีวงศ์" เพื่อระลึกถึงพระมหากษัตย์ไทยในสมัยทวาราวดีขณะเป็นพ่อเมืองเพชรบุรี[12]

ผลงานด้านอื่น ๆ แก้ไข

เกียรติยศที่ได้รับ แก้ไข

 • รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ (สังข์เงิน) ( ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2522) จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (ด้านสาขาการบริหารและการปกครอง)
 • ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของจังหวัดลพบุรี[13]
 • ได้รับการจัดสร้างอนุสาวรีย์เชาวน์วัศน์ สุดลาภาขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งคุณงามความดีที่ประชาชนชาวอำเภอกะปง จังหวัดพังงาสร้างไว้ให้เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ผู่ว่าราชการจังหวัดพังงาท่านนี้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้ไข

อ้างอิง แก้ไข

 1. บุคคลสำคัญของจังหวัดลพบุรี เก็บถาวร 2009-05-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี)
 2. พระบรมราชโองการ ประกาศ รัฐมนตรีลาออก ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๗ ราย)
 3. นายอำเภอศรีประจันต์ เก็บถาวร 2016-03-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 4. ทำเนียบรายชื่อผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 5. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๘ ราย)
 6. ประวัติ ตลาดนัดสวนจตุจักร.เก็บถาวร 2009-02-01 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน (จากเว็บไซต์ chillisiam.com)
 7. อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เก็บถาวร 2009-02-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน (เว็บไซต์หมูหินดอตคอม)
 8. งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
 9. "ก่อตั้งวิทยาลัยชาวบ้านจังหวัดลพบุรี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-05-26. สืบค้นเมื่อ 2009-02-26.
 10. สร้างเหรียญหลวงพ่อเขาตระเครา
 11. รูปแบบและกระบวนพยุหยาตราพญาลิไท วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2548
 12. การจัดงาน พระนครคีรี - เมืองเพชร ครั้งที่ 15. (ข่าวจาก ryt9.com วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544)
 13. "บุคคลสำคัญของจังหวัดลพบุรี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-05-26. สืบค้นเมื่อ 2009-02-26.
 14. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (๕ ธันวาคม ๒๕๓๐)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-09-30. สืบค้นเมื่อ 2014-11-24.
 15. "แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2017-12-13.
 16. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน
 17. รายพระนามและนามผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๒๐ จากเว็บไชต์ thaiscouts

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข

 • หนังสือประวัติ เชาวน์วัศ สุดลาภา