วิกิพีเดีย เป็นสารานุกรมทั่วไป ไม่ใช่สารานุกรมเฉพาะทาง จึงไม่ได้เจาะลึกเฉพาะด้าน การค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลในวิกิพีเดีย ก็เหมือนกับการคว้าหาข้อมูลจากสารานุกรมทั่วไป ที่จะให้ความหมายกว้างๆ ทั่วไป เพื่อทำความเข้าใจและรู้จักในเบื้องต้น โดยมีการอ้างอิงแหล่งที่มาเพื่อการค้นคว้าต่อไป

— ธวัชชัย 11:46, 18 กันยายน 2551 (ICT)

ปัญหา แก้ไข

ปัญหาในการเขียนวิกิมีหลายเรื่อง พอจะประมวลได้ดังนี้

  1. ผู้เขียนยังมีแนวคิดไม่ตรงกัน ผู้ใช้ไม่ค่อยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
  2. การทับศัพท์ยังไม่มีเกณฑ์ที่ครอบคลุม บางกรณีก็ไม่เป็นที่ยอมรับ
  3. ยังขาดการค้นคว้ามาเขียน ข้อมูลที่ได้ส่วนใหญ่เป็นการแปล และเรียบเรียงจากเว็บไซต์
  4. บางบทความมีเนื้อหาไม่เป็นสารานุกรม ใส่ความเห็นส่วนตัวของคุณ
  5. บางบทความเนื้อหาไม่เป็นกลางจริงๆ
  6. บางบทความละเมิดลิขสิทธ์จากเว็บไซต์ หรือหนังสือ (ตรวจสอบยากมากๆๆๆ)
  7. ผู้ใช้ ผู้ดูแล ไม่ค่อยได้คุยกัน

เรื่องที่ชอบเขียน แก้ไข

400 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ภาษา
600 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี
700 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ศิลปกรรม การบันเทิง
800 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วรรณกรรม วรรณคดี
900 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ประวัติศาสตร์

บันทึก แก้ไข

  • อักษรเทวนาครี ไม่ได้เขียนภาษาสันสกฤตอย่างเดียว
  • ภาษาสันสกฤต เขียนด้วยอักษรได้หลายแบบ
  • ถ่ายถอดด้วยอักษรไทย ทำให้คนไทยอ่านได้เข้าใจมากกว่าเขียนด้วยเทวนาครี