รู้สึกเสียดายหากจะเสียคนรักไปโดยสูญเปล่า
เพราะท่อนแขนที่หนุนนอนเพียงช่วงเวลาสั้น ๆ
เหมือนดังความฝันในค่ำคืนฤดูใบไม้ผลิ

— ไม่ทราบผู้แต่งที่แน่ชัดเกี่ยวกับผม

บทความที่สร้าง

คุย