Haru sugite

Natsu ki ni kerashi Shirotae no Koromo hosu teu Ama-no-kagu yama


— 持統天皇


เมื่อฤดูใบไม้ผลิผ่านไป ไม่นานฤดูร้อนก็มาเยือน
ดิฉันได้แต่พรรณนาถึงยอดเขาอามาโนกางุ
ที่ที่เหล่านางฟ้าแห่งท้องฟ้า
กำลังตากเสื้อคลุมสีขาวให้แห้ง

จักรพรรดินีจิโต
เกี่ยวกับผม

บทความที่สร้าง

คุย