ผู้ใช้:Kaoavi/บทความที่เขียน

บทความที่สร้าง

แก้

บทความที่สร้างทั้งหมด

บทความคัดสรรและบทความคุณภาพ

แก้

บทความคัดสรร

แก้
0 บทความ

บทความคุณภาพ

แก้
  1. แผ่นดินไหวมิโนะ–โอวาริ ค.ศ. 1891
  2. แผ่นดินไหวนอกชายฝั่งจังหวัดฟูกูชิมะ ค.ศ. 2022

บทความที่มีส่วนร่วมมาก

แก้

บทความที่สร้างบางส่วน

แก้

ธรณีวิทยาและภัยพิบัติอื่นๆ

แก้

ภูมิศาสตร์

แก้

เขตการปกครอง

แก้

ความเชื่อ

แก้

บุคคล

แก้

สื่อบันเทิง

แก้
  1. เนโมฮาโมรูโมร (2021)
  2. เพื่อนซื่อ ชื่อ มาริ (2022)

เทคโนโลยีสารสนเทศ

แก้