สถานีบางพลู (อังกฤษ: Bang Phlu station; รหัส: PP04) เป็นสถานีรถไฟฟ้าลอยฟ้าในเส้นทางสายรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ตั้งอยู่เหนือทางแยกบางพลู (จุดตัดระหว่างถนนรัตนาธิเบศร์กับถนนบางกรวย-ไทรน้อย) ในเขตอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

บางพลู
PP04

Bang Phlu
ชานชาลา
ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้งถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
เจ้าของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ผู้ให้บริการทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM)
สาย     สายสีม่วง
ชานชาลา1 ชานชาลาเกาะกลาง
ราง2
โครงสร้าง
ประเภทโครงสร้างยกระดับ
ทางเข้าออกสำหรับผู้พิการมีบริการ
ข้อมูลอื่น
รหัสสถานีPP04
ประวัติ
เริ่มเปิดให้บริการ6 สิงหาคม พ.ศ. 2559; 7 ปีก่อน (2559-08-06)
ผู้โดยสาร
2564495,914
การเชื่อมต่อ
สถานีก่อนหน้า รถไฟฟ้ามหานคร สถานีต่อไป
สามแยกบางใหญ่
มุ่งหน้า คลองบางไผ่
สายสีม่วง บางรักใหญ่
มุ่งหน้า เตาปูน
ที่ตั้ง
Map
หมายเหตุ

ที่ตั้ง แก้ไข

ถนนรัตนาธิเบศร์ ยกระดับเหนือสะพานข้ามทางแยกบางพลู ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านคลองบางไผ่, หมู่ที่ 6 บ้านคลองบางพลู และหมู่ที่ 7 บ้านริมคลองแม่น้ำอ้อม ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แผนผังสถานี แก้ไข

U3
ชานชาลา
ชานชาลา 1 สายสีม่วง มุ่งหน้า เตาปูน
ชานชาลาเกาะกลาง, ประตูรถจะเปิดทางด้านขวา
ชานชาลา 2 สายสีม่วง มุ่งหน้า คลองบางไผ่
U2
ชั้นขายบัตรโดยสาร
ชั้นขายบัตรโดยสาร ทางออก, ศูนย์บริการผู้โดยสาร, ห้องขายบัตรโดยสาร, เครื่องขายบัตรโดยสาร
G
ระดับถนน
ป้ายรถประจำทาง, ถนนรัตนาธิเบศร์

รายละเอียดสถานี แก้ไข

ใช้สีม่วงตกแต่งบริเวณประตูกั้นชานชาลา ป้ายบอกทาง ป้ายชื่อสถานีทั้งบริเวณชานชาลาและบริเวณทางเข้า เพื่อบ่งบอกว่าสถานีในเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง

รูปแบบของสถานี แก้ไข

เป็นแบบชานชาลาเกาะกลาง (island-platform station) ขนาดมาตรฐาน ประกอบด้วยชั้นขายบัตรโดยสารและชานชาลา

รูปแบบ แก้ไข

เป็นสถานีลอยฟ้า โดยชานชาลาของรถไฟฟ้าสายสีม่วงจะเป็นชานชาลาเกาะกลาง (station with central platform)

ทางเข้า–ออกสถานี แก้ไข

  • 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี, ถนนบางกรวย-ไทรน้อย, ทางแยกบางพลู, วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ป้ายรถโดยสารประจำทางมุ่งหน้าไปท่าอิฐ
  • 2 หมู่บ้านภัสสร, ตลาดบางบัวทอง
  • 3 หมู่บ้านราชพฤกษ์
  • 4 ซอยวัดบางแพรก

เวลาให้บริการ แก้ไข

ปลายทาง วัน ขบวนแรก ขบวนสุดท้าย
สายสีม่วง[1]
ชานชาลาที่ 1
PP16 เตาปูน จันทร์–ศุกร์ 05.37 22.55
เสาร์–อาทิตย์ นักขัตฤกษ์ 06.07 22.54
ชานชาลาที่ 2
PP01 คลองบางไผ่ จันทร์–ศุกร์ 06.25 23.51
เสาร์–อาทิตย์ นักขัตฤกษ์ 06.45 23.51

สถานที่ใกล้เคียง แก้ไข

รถโดยสารประจำทาง แก้ไข

  • ถนนรัตนาธิเบศร์ สาย 127 134 337
  • ถนนบางกรวย-ไทรน้อย สาย 1003 ท่าน้ำนนทบุรี–บางบัวทอง, สาย 1024 บางบัวทอง–นครอินทร์, สาย 364 บางบัวทอง–ลาดบัวหลวง, สาย 370 บางบัวทอง–ปทุมธานี

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข

  1. "รถไฟฟ้าสายสีม่วง ตารางเดินรถ". www.mrta.co.th.