วิกิพีเดีย:รู้ไหมว่า

นี่คือส่วนของบทความที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ซึ่งจะถูกแสดงในหน้าหลักในส่วนของคอลัมน์รู้ไหมว่า ดูหน้าใหม่สำหรับรายชื่อเต็มของหน้าที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ ถ้าต้องการเสนอข้อความให้ใส่ไว้ที่หน้า หน้าเสนอชื่อรู้ไหมว่า และผู้ที่เปลี่ยนในแม่แบบให้นำจากส่วนนั้นมาใช้ก่อน

ข้อมูลในหน้านี้จะถูกเก็บลงกรุทุกหนึ่งปีตั้งแต่ พ.ศ. 2566 (กรุ 16) สำหรับข้อมูล พ.ศ. 2565 และเก่ากว่าจะเก็บในกรุแบบมีขนาดเท่ากันหน้าละประมาณ 30 ชุด เรื่องใหม่กว่าจะอยู่ด้านบน

หลังจากที่บทความนั้นเป็นบทความรู้ไหมว่าให้ใส่

{{บทความรู้ไหมว่า
|วันที่ = <!--ช่วงวันที่ที่เนื้อหาในบทความอยู่บนหน้าหลัก-->
|เนื้อหา = <!--ข้อความที่ปรากฏบนหน้าหลัก-->
|ภาพ = <!--ใส่ภาพด้านขวาของกล่อง หากไม่ระบุค่านี้จะถือว่าให้ใช้โลโก้ลูกโลกวิกิพีเดีย-->
}}

ลงไปในหน้าพูดคุยของบทความนั้น

เรื่องปัจจุบัน

เรื่องน่าสนใจจากบทความล่าสุดและเพิ่งปรับปรุงของวิกิพีเดีย :
ขบวนพาเหรดในเทศกาลดำขาว
ขบวนพาเหรดในเทศกาลดำขาว

เรื่องที่ผ่านมา พ.ศ. 2567

ครึ่งปีหลัง พ.ศ. 2567 (กรกฎาคมถึงธันวาคม) ใช้ระบบอัตโนมัติ

ธันวาคม 2567

พฤศจิกายน 2567

ตุลาคม 2567

กันยายน 2567

สิงหาคม 2567

กรกฎาคม 2567

15

 
ขบวนพาเหรดในเทศกาลดำขาว

1

ครึ่งปีแรก พ.ศ. 2567 (มกราคมถึงมิถุนายน) ยังไม่ได้ใช้ระบบอัตโนมัติ

16 มิถุนายน พ.ศ. 2567

28 มีนาคม พ.ศ. 2567

14 มีนาคม พ.ศ. 2567

4 มีนาคม พ.ศ. 2567

 
อาคารพิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้หลังปัจจุบัน

28 มกราคม พ.ศ. 2567

 
ภาพวาด “เราเป็นสัตว์ประหลาดป่าเถื่อน” โดยออนฟิม

14 มกราคม พ.ศ. 2567

12 มกราคม พ.ศ. 2567

 
รัฐที่ได้ร่วมลงนามและให้สัตยาบันเป็นภาคีในสนธิสัญญาราโรโตงา