การฉีดยาให้ตาย หรือ การฉีดสารพิษให้ตาย (อังกฤษ: lethal injection) เป็นการฉีดยาหนึ่งอย่างหรือหลายอย่างเข้าสู่บุคคลเพื่อให้บุคคลนั้นถึงแก่ความตายอย่างฉับพลัน เป็นวิธีการหลักในการประหารชีวิต แต่อาจพบในกรณีอื่น เช่น การุณยฆาต และการฆ่าตัวตาย ยาที่ใช้นั้นปกติได้แก่บาร์บิทูเรต ยาสงบประสาท และโพแทสเซียมคลอไรด์ ซึ่งจะทำให้หมดสติ หยุดหายใจ และหัวใจหยุดเต้น ตามลำดับ

การประหารชีวิตด้วยการฉีดยาให้ตายในสหรัฐเมื่อ ค.ศ. 2021
มีโทษประหารชีวิต
  ท้องที่ที่ใช้วิธีนี้วิธีเดียว
  ท้องที่ที่ใช้วิธีนี้เป็นหลัก และมีวิธีอื่นด้วย
ไม่มีโทษประหารชีวิต
  ท้องที่ที่เคยใช้วิธีนี้
  ท้องที่ที่เคยตกลงรับวิธีนี้ แต่ยกเลิกก่อนได้ใช้จริง
  ท้องที่ที่ไม่เคยใช้วิธีนี้
  • รัฐบาลกลาง: ใช้วิธีนี้เป็นวิธีหลัก และมีวิธีอื่นเป็นวิธีรอง
  • กองทัพ: ใช้แต่วิธีนี้

วิธีการนี้ริเริ่มในสหรัฐ และได้กลายเป็นวิธีการตามกฎหมายสำหรับประหารชีวิตในประเทศกัวเตมาลา ประเทศจีน ประเทศไต้หวัน ประเทศไทย ประเทศไนจีเรีย ประเทศมัลดีฟส์ และประเทศเวียดนาม แต่ประเทศไนจีเรียไม่ได้ประหารชีวิตมาตั้งแต่ ค.ศ. 2000 และประเทศมัลดีฟส์ก็ไม่ได้ประหารชีวิตมาตั้งแต่ได้รับเอกราช ส่วนประเทศไต้หวัน แม้จะกำหนดไว้ดังกล่าว ก็ไม่เคยประหารชีวิตด้วยวิธีนี้ แต่ใช้วิธีอื่น อย่างการยิงเป็นต้น[1] อนึ่ง ประเทศฟิลิปปินส์เคยประหารชีวิตด้วยวิธีนี้จนกระทั่งยกเลิกโทษประหารชีวิตใน ค.ศ. 2006[2] ส่วนกัวเตมาลาได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตสำหรับอาชญกรรมทั่วไปใน ค.ศ. 2017[3]

อ้างอิง

แก้
  1. "The Death Penalty in Taiwan". เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ พฤศจิกายน 18, 2017. สืบค้นเมื่อ มกราคม 29, 2018.
  2. "Lethal injection". www.capitalpunishmentuk.org. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ มีนาคม 3, 2016. สืบค้นเมื่อ กรกฎาคม 8, 2016.
  3. "Abolitionist and retentionist countries (as of July 2018)". Amnesty International. October 23, 2018. สืบค้นเมื่อ 2023-01-18.