มีความเห็นว่า "relic" ซึ่งแปลว่า ธาตุ, สารีริกธาตุ, อัฐิ, อังคาร หรือสังขาร (เช่น หลวงพ่ออุตมะละสังขารแล้ว) น่าจะมีความหมายแคบกว่า "วัตถุมงคล" (holy object) ใน "การเคลื่อนย้ายวัตถุมงคล" นะคะ แต่ถ้าเข้าใจผิดก็ขออภัยค่ะ

แต่ชื่อบทความว่า "วัตถุมงคล" และในบทความว่า "มงคลวัตถุ"

—— Clumsy  ● พูดคุย | ๒๕๕๓.๐๖.๐๑, ๐๑:๔๓ นาฬิกา (ICT)

รบกวน แก้

พอดีผมได้เริ่มบทความ Ave Maria (Gounod) กับ Ave Maria (Schubert) ไป อยากรบกวนให้ช่วยตรวจ แล้วถ้าไม่ลำบากก็รบกวน Ave Maria กับ Hail Mary ให้หน่อยครับ พอดีไม่ค่อยมีพื้นความรู้เรื่องศาสนาคริสต์ครับ ขอบคุณครับ -- 2T

ปล. ได้ทำ แม่แบบ:workinyr กับ แม่แบบ:workyr ใช้งานคล้ายๆ กับ วันเกิด/วันตาย/วันสร้าง คุณ mattis คงได้ใช้ครับ

รบกวนคุณ matt ช่วยเขียนบทความนี้ได้ไหมครับ en:Thaïs (saint) ตั้งใจว่าจะเขียน Thaïs (opera) แล้วจะเอาไปลิงก์กับบทความ ไทย (แก้ความกำกวม) น่ะครับ -- 2T

ขอความกรุณาเรื่องเพจ "วิหารแห่งเยรูซาเลม" แก้

เนื่องจากเรื่องของชื่อบทความนี้ ผมได้ร้องขอไปเมื่อคราวก่อนถึงคุณ Mopza ผู้เป็นผู้ดูแลคนหนึ่ง ซึ่งได้รับการอธิบายเหตุผลไปต่างๆนานาแล้ว และได้ทำการแก้ไขแล้ว ในครั้งนี้เมื่อผมกลับมาตรวจทานบทความนี้อีกครั้ง กลับพบว่าชื่อของบทความคือ "พระวิหารแห่งเยรูซาเล็ม" ได้ถูกเปลี่ยนชื่อถึงสองครั้ง คือ เปลี่ยนเป็น "วิหารแห่งเยรูซาเล็ม"(โดยคุณเอง) แล้วจึงเปลี่ยนเป็น "วิหารแห่งเยรูซาเลม"(โดย Octahedron80) ซึ่งในที่นี้ผมต้องขอชี้แจงดังต่อไปนี้

ประการแรก ชื่อที่ถูกต้องจริงๆ มาจากการแปลเรื่องของ The Holy Temple of Jerusalem ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ทั้งภาคพันธสัญญาเดิม(The Old Testament) และ ภาคพันธสัญญาใหม่(The New Testament)ซึ่งได้อ้างอิงเรื่องราวของศาสนสถานนี้ไว้อย่างชัดเจนรวมถึงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของนักวิชาการประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยก่อนคริสต์ศักราชจนถึงคริสต์ศตวรรษแรก ก่อน ค.ศ.73 และเมื่อแปลเป็นภาษาไทยผ่านพระคัมภีร์แล้ว เรา(ชาวคริสต์ศาสนิกชน)ได้จัดทำและบัญญัติศัพท์ในพระคัมภีร์ไว้เป็นศัพท์เฉพาะทางศาสนาไว้มากมาย และในแง่นี้ ควรเรียกให้ถูกต้องตามที่คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์ และคณะกรรมการสมาคมพระคริสตธรรมไทยของฝ่ายนิกายโปรเตสแตนท์ได้บัญญัติไว้ เพื่อแยก "พระวิหาร" (ศัพท์เดิมในภาษาอังกฤษ : The Holy Temple) ออกจาก "วิหาร" ทั่วๆไป (ศัพท์เดิมในภาษาอังกฤษ : the temple)

ประการที่สอง ชื่อที่ถูกต้องจริงๆของกรุงเยรูซาเล็ม ซึ่งข้าพเจ้าได้สังเกตุเห็นว่า มักจะใช้คำผิดจากที่บัญญัติไว้จากความเข้าใจทั่วไปและเป็นสากลทางความคิดภายในประเทศ คือ การใช้คำว่า "เยรุซาเลม" ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว แม้ว่าเราอาจถอดศัพท์ โดยการทับศัพท์ในภาษาไทยได้จากภาษาต้นฉบับ แต่ข้าพเจ้าก็ยังขอยกเหตุผลข้างต้นจากข้อชี้แจงในประการแรกว่า เป็นศัพท์เฉพาะที่เรา(ชาวคริสต์ศาสนิกชน)ได้บัญญัติไว้ และเมื่อเป็นความเข้าใจของชาวไทยส่วนใหญ่ด้วยแล้ว ควรเปลี่ยนให้ถูกต้องตามศัพท์บัญญัติในพระคริสตธรรมคัมภีร์ คือ จาก "เยรุซาเลม" เป็น "เยรูซาเล็ม"

จากที่ข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลอันถูกต้องทั้งตามหลักภาษาที่ได้ทับศัพท์เป็นที่เรียบร้อยในความเข้าใจของชาวไทยทั่วไป และโดยความชอบธรรมของศัพท์บัญญัติ ในฐานะของคริสต์ศาสนิกชน และ ในฐานะของนักวิชาการพระคัมภีร์ จึงได้ขอร้องตามที่ได้ชี้แจงที่มาของคำที่ถูกต้องไว้ทั้ง 2 คำแล้ว สรุปคือ

ให้เปลี่ยน ชื่อบทความจาก "วิหารแห่งเยรุซาเลม" กลับมาเป็นชื่อ "พระวิหารแห่งเยรูซาเล็ม" ดังเดิม

ด้วยความเคารพ ผู้ใช้ Renu

An Urgent Translation Request แก้

 

Hi Mattis, How are you? We are in a bit of a time crunch to get the Thai translations in before the Fundraiser launch on Monday. We are doing a 100% test that starts on Friday and continues throughout the weekend till the launch, and we really don't want to have English pages on the Thai projects. Could you help translate and recruit translators to get all the fundraising materials completed? Here is the translation hub with the Jimmy Appeal, FAQ, Core Messages, and Benefactor pages that need to be completed Translations

Thanks so much, let me know if there is anything I can do to help!

Regards, Klyman 07:01, 9 พฤศจิกายน 2553 (ICT)

แวะมาทักทาย แก้

ผมตามแก้คำไทยที่มักเขียนผิด (ประณาม/ประณาม) เลยพบบทความดีๆ ที่คุณ​ Mattis เคยเขียนไว้หลายบทความ จึงแวะเข้ามาทักทายครับ หากมีโอกาสหวังว่าจะเห็นคุณ Mattis กลับมาสร้างสรรค์บทความในวิกิพีเดียอย่างต่อเนื่องเช่นเคยนะครับ ห่างหายไปนานแต่อย่าลืมวิกิพีเดียไทยนะครับ :P --taweethaも 11:29, 8 ธันวาคม 2553 (ICT)

แวะมาอีกรอบครับ ตอนนี้เกี่ยวข้องกับบทความที่คุณ Mattis เคยเขียนไว้อีกเช่นกัน ถ้ามีโอกาสอยากรบกวนดูที่ พูดคุย:แอดิเลด --taweethaも 11:53, 20 มีนาคม 2554 (ICT)

ไม่ได้คุยกับคุณ Mattis มานานแล้ว มีหลายเรื่องจะอยากจะบอกกล่าว

  1. ผมไปประชุมวิกิเมเนีย 2011 มา และมีโครงการที่จะจัดตั้ง Wikimedia Thailand เป็นเหมือน chapter ที่มีในประเทศอื่นๆ
  2. วิกิพีเดีย:ศาลาชุมชน/อภิปราย/เสนอชื่อผู้รับเลือกตั้งเป็นอนุญาโตตุลาการ ไม่ทราบว่าสนใจลงสมัครไหมครับ

--taweethaも 18:40, 31 ตุลาคม 2554 (ICT)

สวัสดีปีใหม่ แก้

สุขสันต์วันขึ้นปีใหม่
วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 


สุขสันต์วันปีใหม่
ปีใหม่นี้ ขอให้คุณ/น้อง/ท่านMattisโชคดีตลอดปี
ขอให้มีความสุขตลอดปี 2554 ขอให้หมดทุกข์ หมดโรค หมดภัย
ขอให้สดชื่น หลังแก้ไขวิกิพีเดีย นะครับ

--Park Yong Kyung 21:53, 1 มกราคม 2554 (ICT)

การเลือกตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ ธันวาคม 2554 แก้

 

วิกิพีเดียภาษาไทยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว จากกลุ่มคนไม่กี่คนที่ต่างคนต่างเขียนเรื่องที่ตนสนใจ กลายเป็นชุมชนที่มีผู้เขียนบทความนับร้อยคนและได้รับความเชื่อถือจากผู้อ่าน มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย กลไกการจัดการด้วยผู้ดูแลระบบและการอภิปรายในศาลาชุมชนไม่อาจตอบสนองความท้าทายใหม่ๆ ของชุมชนวิกิพีเดียขนาดใหญ่ได้ ทั้งปัญหาความขัดแย้งในชุมชน ปัญหาการก่อกวน และปัญหาเชิงนโยบาย

คณะอนุญาโตตุลาการจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของท่านในการตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในวิกิพีเดียภาษาไทย และเป็นตัวแทนของชุมชนในการประสานงานกับมูลนิธิวิกิมีเดียและชุมชนวิกิพีเดียอื่นทั่วโลก คุณ Mattis เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ ธันวาคม 2554 จึงขอเชิญชวนให้ไปใช้สิทธิ์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ทุกเสียงของท่านมีค่า ช่วยพัฒนาวิกิพีเดียภาษาไทย --Lux2545 | Communicate | Add New Post 13:05, 25 ธันวาคม 2554 (ICT)

สวัสดีปีใหม่ครับ แก้

ขอให้สุขภาพแข็งแรง มีความสุขไร้ทุกข์โรคภัย สำเร็จในสิ่งที่หวังครับผม

--ไอ้ขี้เมา (หว่อบู้ต่ง-จงเหวิน) : ผู้ดูแลหน้าตาดีแห่งไร้สาระนุกรม : ก๊งเหล้ากันได้ 15:14, 3 มกราคม 2555 (ICT)

ไม่ค่อยสบายเท่าไรหรอกครับ งานท่วมหัว แค่มาแวะดูแลไร้สาระนุกรมยังไม่มีเวลาเลยครับ ๕๕๕ วิกินี่ ไม่ต้องพูดถึง ไม่ว่างเฉียดเข้ามาเลย นาน ๆ ทีจะได้มา

--ไอ้ขี้เมา (หว่อบู้ต่ง-จงเหวิน) : ผู้ดูแลหน้าตาดีแห่งไร้สาระนุกรม : ก๊งเหล้ากันได้ 19:19, 25 มกราคม 2555 (ICT)

รบกวนร่วมพิจารณาครับ แก้

ถ้ามีโอกาสรบกวนร่วมการอภิปรายที่ พูดคุย:ดุ๊ก ด้วยครับ ขอบคุณมากครับ --taweethaも (พูดคุย) 07:21, 3 กรกฎาคม 2555 (ICT)

"วังพิตติ" หรือ "วังปิตตี" แก้

เรื่องบทความ วังพิตติ ควรเปลี่ยนชื่อเป็น วังปิตตี ตามหลักการเขียนคำทับศัพท์ภาษาอิตาลีหรือเปล่าครับ --Wizard (พูดคุย) 17:25, 9 ตุลาคม 2555 (ICT)Wizard

สวัสดีครับ แก้

ผมได้ลองอ่านค้นใน wiki เพื่อที่จะหาผู้ที่มีความรู้ และเข้าใจประวัติศาสตร์ศิลป์ เพื่อที่จะชวนมาร่วนโปรเจ็คเกี่ยวกับการทำ timeline งานศิลปะให้กับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพ หากสนใจ ผมขอรบกวนให้ตอบกลับด้วยครับ

LNOPADOL@designlab.co.th

การบูรณะจิตรกรรมฝาผนังโบสถ์น้อยซิสทีน‎ แก้

สวัสดีครับ ในหน้าการบูรณะจิตรกรรมฝาผนังโบสถ์น้อยซิสทีน‎ ส่วนระเบียงภาพ มีรูปที่สอง (Last Judgment หลังบูรณะ) ที่ไม่มีภาพ (หรืออาจพิมพ์ชื่อไฟล์ผิด) ผมเลยไปดูที่คอมมอนส์แล้วพบ ไฟล์:Michelangelo,_Giudizio_Universale_02.jpg จึงนำมาใส่แทน ไม่รู้ว่าถูกต้องหรือไม่ รบกวนดูให้ด้วยนะครับ --Nullzero (พูดคุย) 00:32, 1 มีนาคม 2556 (ICT)

วันเกิดผิดครับ แก้

แวะมาทักทายครับ อยากเห็นคุณ Mattis กลับมาเขียนบทความดีๆ ในวิกิพีเดียภาษาไทยอีกครั้ง ตอนนี้บทความคัดสรรใกล้หมดแล้ว

ป.ล. วันเกิดของวลาดิเมียร์ นาโบคอฟ ผมแก้ตามวิกิพีเดียภาษาอังกฤษแล้วนะครับ

--taweethaも (พูดคุย) 08:23, 5 มีนาคม 2556 (ICT)

ขออภัย แก้

ไม่ทราบว่าผมทำให้คุณผิดใจหรือเปล่า ถ้าเป็นอย่างนั้นต้องขออภัยเป็นอย่างสูงด้วยนะครับ --Horus non nobis, sed omnibus | พูดคุย 01:29, 29 มีนาคม 2556 (ICT)

ดีใจที่ได้ยินอย่างนั้นครับ ส่วนเรื่องที่คุณไม่สบายใจนั้น ผมคิดว่าผมน่าจะเป็นสื่อกลางระหว่างคุณกับผู้เขียนอื่นได้ แบบเวลามีอะไรผมจะถามเหตุผลให้ครับ --Horus non nobis, sed omnibus | พูดคุย 19:37, 29 มีนาคม 2556 (ICT)
ขอขอบคุณสำหรับความรู้ครับ --Horus non nobis, sed omnibus | พูดคุย 11:07, 30 มีนาคม 2556 (ICT)
สวัสดีครับ ผมเพิ่งทราบว่าคุณ Mattis ไม่พอใจกับการที่มีผู้ใช้บางคนเข้าไปเปลี่ยนแนวคำศัพท์ในบทความต่าง ๆ ที่คุณ Mattis ได้สร้างไว้ แม้จะไม่ได้ถูกระบุชื่อ ผมก็รู้ว่าหลัก ๆ คงหมายถึงผมนั่นเอง จึงต้องขอโทษคุณ Mattis ด้วยครับ ที่ทำให้ไม่พอใจ แต่ถ้าได้พิจารณาบทความต่าง ๆ นั้น คุณ Mattis ก็จะรู้ว่าล้วนแต่แก้ไขเพื่อให้บทความมีเนื้อหาและภาษาที่ถูกต้องตามแนวทางวิชาการ และที่ไม่ได้คุยกับคุณ Mattis ก่อน ก็เพราะเห็นว่าการแก้ไขต่าง ๆ ได้ทำไปตามนโยบายของวิกิ ซึ่งคุณ Mattis ก็ทราบอยู่แล้ว ที่จริงคุณ Mattis น่าจะภูมิใจว่าสิ่งที่ตนเองได้บุกเบิกสร้างสรรค์ไว้ไม่ได้ถูกทอดทิ้ง แต่ยังมีหลาย ๆ คนเข้ามาช่วยสืบสานพัฒนาต่อ ตลอดเวลาที่ผมทำงานในวิกินี้ก็ได้ทำบทความไว้พอสมควร และยอมรับในความหวังดีของทุก ๆ คนที่ได้เข้ามาพัฒนาบทความ สุดท้ายนี้ผมก็ขอยืนยันว่าจะพัฒนาบทความต่าง ๆ ต่อไปเช่นที่ได้ทำมาแล้ว และหวังว่าคุณ Mattis จะเข้าใจในความตั้งใจของผมด้วยครับ : ) --พุทธามาตย์ (พูดคุย) 09:24, 12 พฤษภาคม 2556 (ICT)

ทุพภิกขภัยครั้งใหญ่ในไอร์แลนด์ แก้

ทุพภิกขภัยครั้งใหญ่ในไอร์แลนด์ได้รับการเสนอชื่อเป็นบทความคัดสรร (โปรดดูที่วิกิพีเดีย:เสนอบทความคัดสรร/ทุพภิกขภัยครั้งใหญ่ในไอร์แลนด์ ‎) จึงแจ้งมาให้ทราบ/ติดตามครับ --Taweethaも (พูดคุย) 13:09, 28 กรกฎาคม 2556 (ICT)

Wiki Loves Monuments 2013 in Thailand แก้

ฝากพิจารณา commons:commons:Wiki Loves Monuments 2013 in Thailand และลงชื่อเข้าร่วมที่ commons:Commons:Wiki_Loves_Monuments_2013_in_Thailand/People ด้วยครับ (อยากรบกวนเรื่องหากรรมการ/รางวัล/การประชาสัมพันธ์) --Taweethaも (พูดคุย) 12:05, 28 กรกฎาคม 2556 (ICT)

ประทับใจหลายบทความ แก้

ได้อ่านหลายบทความของคุณ Mattis รู้สึกชอบมากครับ จึงเข้ามาดูหน้าประวัติแต่พบว่าไม่ได้เขียนต่อมานานแล้ว เลยมาให้กำลังใจครับ --Supotmails (พูดคุย) 19:21, 5 ตุลาคม 2557 (ICT)

เชิญร่วมลงชื่อในโครงการ Wiki Loves X in Thailand 2015 แก้

เนื่องด้วยทางเราได้จัดโครงการ Wiki Loves X in Thailand 2015 ซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับการอบรมการใช้วิกิพีเดียตามโรงเรียน, การร่วมส่งภาพถ่าย และโครงการวิกิรักโลก เป็นต้น โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า https://th.wikipedia.org/wiki/วิกิพีเดีย:ศาลาชุมชน/อภิปราย/Wiki_Loves_X_in_Thailand_2015 และ https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:PEG/UG_TH/Wiki_Loves_X_in_Thailand_2015 จึงใคร่ขอเรียนเชิญคุณ Mattis โดยหากมีความสนใจ ท่านสามารถร่วมลงนาม และแจ้งขอบเขตของตนที่ต้องการมีส่วนร่วมได้ที่หน้าดังกล่าว ขอแสดงความนับถืออย่างสูง ขอบคุณครับ --B20180 (พูดคุย) 21:07, 6 กุมภาพันธ์ 2558 (ICT)

ขอรบกวนเกี่ยวกับการศึกษาวิกิพีเดียภาษาไทยครับ แก้

ผมทำวิจัยเกี่ยวกับวิกิพีเดียภาษาไทยเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาน่ะครับ ซึ่งมีแบบสอบถามที่จะใช้เก็บข้อมูลในกลุ่มชาววิกิพีเดีย/ผู้ที่เคยเข้าเพิ่มเติมหรือแก้ไขเนื้อหาในวิกิพีเดียภาษาไทยด้วยครับ ในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการปรับปรุง/ทดสอบแบบสอบถามก่อนนำไปใช้งานจริงครับ เป็นขั้นตอนที่เรียกว่าการทำ IOC ซึ่งข้อคำถามสร้างมาจากโมเดลที่ได้จากการศึกษางานวิจัยอื่นๆครับ กรณีที่คุณ Mattis สะดวกในการทำ IOC ในหน้าเอกสารจะแสดงรายละเอียดการทำ IOC และโมเดลที่ใช้ในการศึกษาไว้แล้วครับ ผมขออนุญาตแปะลิงค์สำหรับทำผ่าน online เลยนะครับ ที่นี่ครับ >> https://docs.google.com/forms/d/1vaOEUtzJcNN6Oz1eGxG-uRVaFBUoZ450sH9wUh3QzpE/viewform?usp=send_form และความจริงอยากติดต่อชาววิกิพีเดียเพื่อขอความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาในเรื่องนี้น่ะครับ กรณีที่คุณ Mattis สะดวกให้ความเห็น รบกวนระบุช่องทางติดต่อไว้หลัง ชื่อ/นามแฝง ในหน้าเอกสารไว้ด้วยก็จะขอบคุณมากเลยครับ

ขอบคุณครับ BlueJAck (พูดคุย) 10:33, 23 เมษายน 2558 (ICT)

ขั้นตอนการทำ IOC ได้ครบจำนวนแล้วครับ ถ้าคุณ Mattis พอสะดวก รบกวนทำแบบสอบถามที่นี่ด้วยได้ไหมครับ? (และถ้ามีทางเผยแพร่ในกลุ่มชาววิกิพีเดียด้วยก็จะขอบคุณมากครับ :) ) >> https://docs.google.com/forms/d/1V1JfNiLHeQPuA22aw1TfYeWrgL0tWcmRkejJBUJfnIY/viewform?usp=send_form

BlueJAck (พูดคุย) 12:48, 1 พฤษภาคม 2558 (ICT)

คำเชิญผู้เข้าร่วมใหม่ แก้

กิจกรรมเดือนแห่งเอเชียของวิกิพีเดีย 2017 (Wikipedia Asian Month 2017) ได้เริ่มขึ้นแล้ว เราต้องการเชิญคุณเข้าร่วมอีเวนต์อีดิทอะธอนของเราในครั้งนี้ หากคุณสร้างบทความ 4 บทความ คุณจะได้รับโปสการ์ด โดยบทความต้องมีมากกว่า 3,000 ไบต์และมากกว่า 300 คำ นอกจากนี้เรายังปรับปรุงกระบวนการส่งโปสการ์ดของเรา เช่น การทำโปสการ์ดในตอนนี้ และรวบรวมที่อยู่หลังจากอีเวนต์นี้จบลงโดยไม่ต้องรอภาษาอื่น ๆ ชาววิกิพีเดียที่สร้างบทความมากที่สุดในแต่ละวิกิพีเดียจะได้รับการยกย่องให้เป็น "ทูตแห่งเอเชียของวิกิพีเดีย" เราจะส่งทั้งสำเนาดิจิทัลและสำเนาหนังสือรับรองการเป็นทูตให้แก่คุณ

เป็นเวลากว่าสองปีของกิจกรรมเดือนแห่งเอเชียของวิกิพีเดีย เราทำงานร่วมกันกับชาววิกิพีเดียมากกว่า 2,000 คน และมีส่วนร่วมในบทความที่มีคุณภาพสูงกว่า 15,000 บทความในวิกิพีเดียใน 50 ภาษา รวมทั้งวิกิซอร์ซ กิจกรรมเดือนแห่งเอเชียของวิกิพีเดียจึงเป็นอีเวนต์การแก้ไขออนไลน์ประจำปีที่ใหญ่ที่สุดของวิกิพีเดียอย่างไม่ต้องสงสัย เราหวังว่าคุณคงจะตื่นเต้นและเข้าร่วมกิจกรรมกับเราในครั้งนี้

ขอขอบคุณที่พิจารณา ! --B20180 (พูดคุย)

ชาววิกิพีเดียที่หายไป แก้

สวัสดีครับ เพื่อระลึกถึงผู้ใช้ที่หยุดการเคลื่อนไหวจากวิกิพีเดียผมได้เพิ่มชื่อคุณ Mattis ลงในหน้า วิกิพีเดีย:ชาววิกิพีเดียที่หายไป เพื่อแสดงรายชื่อชาววิกิพีเดียที่ไม่ได้ทำการแก้ไขในวิกิพีเดียภาษาไทยเป็นระยะเวลาหนึ่งและได้รับการพิจารณาว่าหายไปจากชุมชน ทั้งนี้ หากคุณ Mattis กลับมามีส่วนร่วมกับวิกิพีเดียหรือไม่ต้องการให้มีชื่อผู้ใช้ของตัวเองอยู่ในหน้าดังกล่าวสามารถนำชื่อออกได้ครับ

ขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์วิกิพีเดียภาษาไทยและหวังว่าจะกลับมามีส่วนร่วมอีกครั้งในภายภาคหน้าครับ

หมายเหตุ: สารนี้ส่งโดยบอตของ Geonuch (พูดคุย) คุณไม่จำเป็นต้องตอบกลับสารนี้ --GeonuchBot (คุย) 16:53, 28 ธันวาคม 2562 (+07)ตอบกลับ[ตอบกลับ]