มาร์กุส ตุลลิอุส กิแกโร (ละติน: Marcvs Tvllivs Cicero; 3 มกราคม 106 ปีก่อนคริสต์ศักราช - 7 ธันวาคม 43 ปีก่อนคริสต์ศักราช) คือนักปรัชญา รัฐบุรุษ นักกฎหมาย นักทฤษฎีการเมือง และนักนิยมรัฐธรรมนูญชาวโรมันโบราณ เขาเกิดในตระกูลขุนนางอันมั่งคั่งในตำแหน่งขุนคลัง เป็นที่รู้จักแพร่หลายในฐานะนักพูดและกวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของโรมัน[1][2]

มาร์กุส ตุลลิอุส กิแกโร
M-T-Cicero.jpg
มาร์กุส ตุลลิอุส กิแกโร
เกิด: 3 มกราคม 106 ปีก่อนคริสต์ศักราช
อาร์ปีนูง (ปัจจุบันคืออาร์ปีโน), อิตาลี
ถึงแก่กรรม:7 ธันวาคม 43 ปีก่อนคริสต์ศักราช (อายุ 63 ปี)
ฟอร์มิอา (ปัจจุบันคือฟอร์มียา), อิตาลี
อาชีพ: นักการเมือง, นักกฎหมาย, นักพูด และนักปรัชญา
สัญชาติ:โรมันโบราณ
หัวข้อ:การเมือง, กฎหมาย, ปรัชญา, การพูด
ความเคลื่อนไหวทางวรรณกรรม:Golden Age Latin
ได้อิทธิพลจาก:เพลโต, Middle Platonism, Stoicism, Peripatetism
มีอิทธิพลต่อ:ตากิตุส, Plinius, Quintilian, จอห์น แอดัมส์
มีอิทธิพลอย่างมากต่อวัฒนธรรมยุโรปตลอดช่วง 2000 ปีที่ผ่านมา

เขาเป็นผู้ริเริ่มโรงเรียนผู้นำด้านปรัชญากรีกในโรมัน และสร้างศัพท์ทางปรัชญาในภาษาละตินขึ้นใหม่หลายคำ (เช่น humanitas, qualitas, quantitas, และ essentia)[3] ทำให้เขาโดดเด่นในฐานะนักภาษาศาสตร์ นักแปล และนักปรัชญาด้วย กิแกโรเป็นทั้งนักพูดที่มีพลัง และเป็นนักกฎหมายผู้ประสบความสำเร็จ ปัจจุบันเขาเป็นที่ยกย่องจากงานเขียนเชิงมนุษยนิยม ปรัชญา และการเมือง ทั้งสุนทรพจน์และจดหมายของกิแกโรหลายฉบับยังคงหลงเหลือตกทอดมาถึงปัจจุบัน เป็นแหล่งข้อมูลชั้นต้นที่สำคัญที่สุดในช่วงยุคท้าย ๆ ของสาธารณรัฐโรมัน

อ้างอิงแก้ไข

  1. Rawson, E.: Cicero, a portrait (1975) p.303
  2. Haskell, H.J.: This was Cicero (1964)p.300-301
  3. Conte, G.B.: "Latin Literature: a history" (1987) p.199