Applezapotis
Applezapotis
วันเกิด21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537
อาชีพนักบัญชี
เพศชาย
สรรพนามผม/คุณ/เขา
สถานที่อยู่บ้าน
เริ่มเขียนเวลา 15 นาฬิกา 57 นาที
7 มีนาคม พ.ศ. 2551
สิ่งที่สนใจเศรษฐศาสตร์
ดนตรีคลาสสิก
ประวัติศาสตร์
ราชวงศ์
ติดวิกิพีเดียRetired
ระดับทักษะชาววิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย:บาเบล
thผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
en-4ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับชำนาญ
This user can contribute with a near-native level of English.
ja-1ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับพื้นฐาน
この利用者は簡単な日本語ができます。
de-0ผู้ใช้คนนี้ไม่เข้าใจภาษาเยอรมัน หรือเข้าใจด้วยความยากลำบาก
Dieser Benutzer hat keine Deutschkenntnisse.
fr-0ผู้ใช้คนนี้ไม่เข้าใจภาษาฝรั่งเศส หรือเข้าใจด้วยความยากลำบาก
Cet utilisateur ne comprend pas le Français
ou seulement avec des difficultés notables.
ผู้ใช้ตามภาษา
ข้อมูลทั่วไป
ผู้ใช้คนนี้เกิด ราศีพิจิก
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้ใช้คนนี้เป็นนักศึกษา/ศิษย์เก่า/บุคลากร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิประวัติศาสตร์
ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิทวีปยุโรป
ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิประเทศฮังการี
ผู้ใช้คนนี้เขียนบทความในระดับ
บทความคัดสรร
ผู้ใช้คนนี้สนับสนุนโครงการ
บทความคัดสรร
ผู้ใช้คนนี้เขียนบทความในระดับ
บทความคุณภาพ
ผู้ใช้คนนี้สนับสนุนโครงการ
บทความคุณภาพ
สังคมออนไลน์
ผู้ใช้คนนี้ใช้ กูเกิล โครม
ผู้ใช้คนนี้ใช้ ทวิตเตอร์
ผู้ใช้นี้ใช้ Facebook
หวงแหน
ผู้ใช้คนนี้รักวิกิพีเดียภาษาไทย
ผู้ใช้คนนี้รักประเทศไทย

บทความคัดสรรและบทความคุณภาพ แก้

  บทความที่ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วม

  บทความในความตั้งใจของข้าพเจ้า

เหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับวันที่ข้าพเจ้าเกิด แก้

เหตุการณ์ แก้

วันเกิด แก้

วันถึงแก่กรรม แก้

วันสำคัญและวันหยุดเทศกาล แก้