พายุไต้ฝุ่นแปซิฟิก

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ต่อไปนี้คือรายชื่อฤดูพายุไต้ฝุ่นในมหาสมุทรแปซิฟิก โดยมีขอบเขตอยู่ที่ทางเหนือของเส้นศูนย์สูตร, ระหว่างเส้นเมริเดียนที่ 100 องศาตะวันออก และเส้นเมริเดียนที่ 180 องศา

เส้นทางเดินของพายุหมุนเขตร้อนทั้งหมดในมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตก ตั้งแต่ พ.ศ. 2523 ถึง 2548 เส้นตรงที่อยู่มุมขวาของภาพคือเส้นแบ่งเขตวันสากล
ช่วงฤดู ฤดูกาล
ก่อนปี 2500 รายชื่อพายุไต้ฝุ่นแปซิฟิกก่อน พ.ศ. 2443, 2482, 2483, 2483–2492
2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499
2500 - 2509 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509
2510 - 2519 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519
2520 - 2529 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529
2530 - 2539 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539
2540 - 2549 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549
2550 - 2559 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559
2560 - 2569 2560, 2561, 2562, 2563,2564,2565

ก่อนพุทธทศวรรษ 2480แก้ไข

ปี แผนที่ พายุ
ดีเปรสชัน
พายุ
โซนร้อน
พายุ
ไต้ฝุ่น
พายุซูเปอร์
ไต้ฝุ่น
พายุที่
รุนแรงที่สุด
ผู้เสียชีวิต ความเสียหาย
(ดอลลาร์สหรัฐ)
หมายเหตุ
2443   -- 23 -- -- พายุไต้ฝุ่นที่กวม >1,965 ไม่ทราบ
2444   -- 21 -- -- พายุไต้ฝุ่นที่เดวิตต์ >4 ไม่ทราบ
2470 27 25 19 -- ลูกที่เจ็ด 15,159 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
อ้างอิง[1]

พุทธทศวรรษ 2480แก้ไข

ปี แผนที่ พายุ
ดีเปรสชัน
พายุ
โซนร้อน
พายุ
ไต้ฝุ่น
พายุซูเปอร์
ไต้ฝุ่น
พายุที่
รุนแรงที่สุด
ผู้เสียชีวิต ความเสียหาย
(ดอลลาร์สหรัฐ)
หมายเหตุ
2482 28 24 22 -- ลูกที่ยี่สิบหก 1,185 106.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2483 43 -- 27 -- พายุไต้ฝุ่นเดือนกรกฎาคม 183 ไม่ทราบ
2488   -- 26 13 -- เฮเลน 3,798+ ไม่ทราบ
2489   -- 15 10 -- ลิลลี ไม่ทราบ ไม่ทราบ
อ้างอิง[1]

พุทธทศวรรษ 2490แก้ไข

ปี แผนที่ พายุ
ดีเปรสชัน
พายุ
โซนร้อน
พายุ
ไต้ฝุ่น
พายุซูเปอร์
ไต้ฝุ่น
พายุที่
รุนแรงที่สุด
ผู้เสียชีวิต ความเสียหาย
(ดอลลาร์สหรัฐ)
หมายเหตุ
2490   -- 27 19 1 โรซาลินด์ ไม่ทราบ ไม่ทราบ
2491   -- 26 15 1 แคเรน ไม่ทราบ ไม่ทราบ
2492   33 22 14 1 แพทริเซีย อย่างน้อย 1,790 127 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2493   -- 18 12 1 ดอริส 544 ไม่ทราบ
2494   31 25 16 1 มาร์ช 1,185 106.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2495   -- 29 20 6 วิลมา 1,070 ไม่ทราบ
2496   -- 24 17 5 นีนา 430 ไม่ทราบ
2497   33 19 15 5 ไอดา 1,530 ไม่ทราบ
2498   39 31 20 4 แคลรา ไม่ทราบ ไม่ทราบ
2499   39 26 18 5 แวนดา >5,980 60.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
>10,739 293.65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
อ้างอิง[1]

พุทธทศวรรษ 2500แก้ไข

ปี แผนที่ พายุ
ดีเปรสชัน
พายุ
โซนร้อน
พายุ
ไต้ฝุ่น
พายุซูเปอร์
ไต้ฝุ่น
พายุที่
รุนแรงที่สุด
ผู้เสียชีวิต ความเสียหาย
(ดอลลาร์สหรัฐ)
หมายเหตุ
2500   27 22 18 8 ลอลา 644 ไม่ทราบ
2501   24 23 21 9 ไอดา ไม่ทราบ ไม่ทราบ
2502   33 25 18 8 โจน >8,557 755 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2503   39 30 19 2 เชอร์ลีย์ >2,869 69 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2504   53 35 20 8 แนนซี 308 ไม่ทราบ
2505   38 30 23 6 เอ็มมา 1,700 325 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2506   36 25 19 8 จูดี ไม่ทราบ ไม่ทราบ
2507   58 40 26 7 แซลลี และ โอปอล >8,743 ไม่ทราบ มีกิจกรรมของพายุหมุนเขตร้อนในฤดูมากที่สุดเท่าที่บันทึกมาในโลก
2508   44 35 21 11 เบส ไม่ทราบ ไม่ทราบ
2509   51 30 20 3 คิต 1,146 377.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
>23,994 1,526.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
อ้างอิง[1]

พุทธทศวรรษ 2510แก้ไข

ปี แผนที่ พายุ
ดีเปรสชัน
พายุ
โซนร้อน
พายุ
ไต้ฝุ่น
พายุซูเปอร์
ไต้ฝุ่น
พายุที่
รุนแรงที่สุด
ผู้เสียชีวิต ความเสียหาย
(ดอลลาร์สหรัฐ)
หมายเหตุ
2510   40 35 20 5 แคร์ลา ไม่ทราบ ไม่ทราบ
2511   39 29 20 4 แอ็กเนส ไม่ทราบ ไม่ทราบ
2512   34 23 13 2 เอลซี ไม่ทราบ ไม่ทราบ
2513   30 24 12 7 โฮป 3,909 ไม่ทราบ
2514   55 35 24 6 เออร์มา 617 57.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2515   38 30 22 2 ริตา 860 290 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2516   25 21 12 3 นอรา ไม่ทราบ ไม่ทราบ
2517   35 32 16 0 กลอเรีย ไม่ทราบ ไม่ทราบ
2518   25 20 14 3 จูน >229,160 >1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ฤดูพายุไต้ฝุ่นที่มียอดผู้เสียชีวิตสูงที่สุดเท่าที่บันทึกไว้
2519   30 25 14 4 ลูอิส ไม่ทราบ ไม่ทราบ
>234,545 >1,547.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
อ้างอิง[1]

พุทธทศวรรษ 2520แก้ไข

ปี แผนที่ พายุ
ดีเปรสชัน
พายุ
โซนร้อน
พายุ
ไต้ฝุ่น
พายุซูเปอร์
ไต้ฝุ่น
พายุที่
รุนแรงที่สุด
ผู้เสียชีวิต ความเสียหาย
(ดอลลาร์สหรัฐ)
หมายเหตุ
2520   26 20 11 1 เบ็บ 143 ไม่ทราบ
2521   34 30 15 1 ริตา ไม่ทราบ ไม่ทราบ
2522   55 24 13 4 ทิป อย่างน้อย 976 1.836 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ
2523   46 24 15 2 เวย์น >131 ไม่ทราบ
2524   52 29 13 2 เอลซี >1,268 280.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2525   29 25 19 2 แม็ค 597 2.41 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
2526   33 23 10 4 ฟอร์เรส 1,073 258.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2527   44 27 16 2 วาเนซซา 2,919 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
2528   57 28 15 1 ดอต 1,355 243.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2529   48 29 19 3 เป็กกี >905 >508.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
>9,367 2.31 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ
อ้างอิง[1]

พุทธทศวรรษ 2530แก้ไข

ปี แผนที่ พายุ
ดีเปรสชัน
พายุ
โซนร้อน
พายุ
ไต้ฝุ่น
พายุซูเปอร์
ไต้ฝุ่น
พายุที่
รุนแรงที่สุด
ผู้เสียชีวิต ความเสียหาย
(ดอลลาร์สหรัฐ)
หมายเหตุ
2530   32 23 17 6 เบตตี 1,402 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
2531   52 31 11 1 เนลสัน >786 >503.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2532   55 32 20 5 กอร์ดอน และ เอลซี 3,328 2.24 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
2533   41 29 18 4 โฟล 1,606 5.26 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
2534   38 29 17 5 ยูรี 5,505 1.01 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ
2535   40 31 16 5 เกย์ 399 2.64 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
2536   43 30 15 3 คอรีน 668 1.75 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
2537   46 36 19 6 เมลิซซา และ เซท 2,539 8.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
2538   47 24 8 5 แอนเจลา 1,317 1.21 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
2539   43 31 16 6 เฮิร์บ 873 6.87 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
>18,423 4.02 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ
อ้างอิง[1]

พุทธทศวรรษ 2540แก้ไข

ปี แผนที่ พายุ
ดีเปรสชัน
พายุ
โซนร้อน
พายุ
ไต้ฝุ่น
พายุซูเปอร์
ไต้ฝุ่น
พายุที่
รุนแรงที่สุด
ผู้เสียชีวิต ความเสียหาย
(ดอลลาร์สหรัฐ)
ชื่อที่
ถูกถอน
หมายเหตุ
2540   47 28 16 11 ไอแวน และ โจน อย่างน้อย 4,181 4.59 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ไม่มี มีพายุในระดับ 5 มากที่สุดในฤดูเดียว
2541   30 16 8 3 เซ็บ 924 950.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไม่มี ฤดูพายุไต้ฝุ่นแปซิฟิกที่เริ่มช้าที่สุด
และมีพายุที่ได้ชื่อเป็นลูกแรกช้าที่สุด
2542   45 20 5 1 บาร์ต อย่างน้อย 976 1.836 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ไม่มี
2543   51 23 13 4 บีลิส 467 7.11 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ไม่มี
2544   45 26 16 3 ฟ้าใส 1,287 2.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ฮวาเหม่ย์
2545   44 26 15 8 เฟิงเฉิน 725 9.54 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ชาทาอาน,
รูซา,
พงซ็อนฮวา
2546   45 21 14 5 แมมี 360 5.73 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ยันยัน,
อิมบูโด,
แมมี
2547   45 29 19 7 ชบา 2,402 1.81 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซูดัล,
เถ่งเถ่ง,
รานานิม
ฤดูที่มีกิจกรรมมากเป็นอันดับที่สาม
2548 33 24 13 3 ไห่ถาง 436 7.64 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มัดสา,
นาบี,
หลงหวาง
2549   40 23 15 6 ทุเรียน 3,879 1.44 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เจินจู,
บีลิส,
ซาวมาย,
ซ้างสาน,
ทุเรียน
15,637 8.87 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ
อ้างอิง[1]

พุทธทศวรรษ 2550แก้ไข

ปี แผนที่ พายุ
ดีเปรสชัน
พายุ
โซนร้อน
พายุ
ไต้ฝุ่น
พายุซูเปอร์
ไต้ฝุ่น
พายุที่
รุนแรงที่สุด
ผู้เสียชีวิต ความเสียหาย
(ดอลลาร์สหรัฐ)
ชื่อที่
ถูกถอน
หมายเหตุ
2550 34 24 14 5 วิภา และ

เซอปัต

320 7.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ไม่มี
2551   40 22 11 3 รามสูร และ ชังมี 1,936 5.97 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ไม่มี
2552   41 22 13 5 นิดา 2,348 9.97 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มรกต,
เกดสะหนา,
ป้าหม่า
2553   29 14 7 1 เมกี 384 2.96 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ฟานาปี ฤดูพายุไต้ฝุ่นแปซิฟิกที่สงบที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้
2554   39 21 8 4 ซงด่า 3,111 7.18 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ วาชิ
2555   35 25 14 4 ซันปา 2,487 2.05 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ บิเซนเต,
บบพา
ฤดูกาลที่สร้างความเสียหายมากเป็นอันดับสอง
เท่าที่บันทึกไว้ตลอดกาล
2556   49 31 13 5 ไห่เยี่ยน 8,570 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ โซนามู,
อูตอร์,
ฟิโทว์,
ไห่เยี่ยน
เป็นฤดูที่มีกิจกรรมมากที่สุดนับตั้งแต่ 2547
มีจำนวนผู้เสียชีวิตมากที่สุดนับตั้งแต่ 2518
และสร้างความเสียหายมากที่สุดตลอดกาล
2557   32 23 11 8 หว่องฟ้ง 576 1.24 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ รามสูร มีพายุในระดับ 5 มากที่สุดนับตั้งแต่ 2540
2558   40 27 18 9 เซาเดโลร์ 350 1.22 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เซาเดโลร์,
มูจีแก,
คปปุ,
เมอโลร์
พบพายุถูกตั้งชื่อในแต่ละเดือนมาก นับตั้งแต่ 2506
2559   51 26 13 6 เมอรันตี 972 1.34 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เมอรันตี,
ซาเระกา,
ไหหม่า,
นกเต็น
เป็นฤดูพายุไต้ฝุ่นแปซิฟิกที่เริ่มช้าเป็นอันดับที่ห้า
และมีพายุได้รับชื่อช้าที่สุดเป็นอันดับที่สอง
21,054 1.27 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ
อ้างอิง[1]

พุทธทศวรรษ 2560แก้ไข

ปี แผนที่ จำนวนพายุทั้งหมด พายุที่
รุนแรงที่สุด
ผู้เสียชีวิต ความเสียหาย
(ดอลลาร์สหรัฐ)
ชื่อที่
ถูกถอน
หมายเหตุ
พายุ
ดีเปรสชัน
พายุ
โซนร้อน
พายุ
ไต้ฝุ่น
พายุซูเปอร์
ไต้ฝุ่น
2560   42 27 11 2 แลง 864 1.45 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ฮาโตะ,
ไคตั๊ก,
เท็มบิง
มีพายุไต้ฝุ่นช้าที่สุดเป็นอันดับที่สอง นับตั้งแต่ปี 2541
2561   43 29 13 7 มังคุด และ

ยวี่ถู่

770 3.02 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ รุมเบีย,
มังคุด,
ยวี่ถู่
มีพายุโซนร้อนก่อตัวเร็วที่สุดเป็นอันดับที่สี่ นับตั้งแต่ปี 2492
2562   51 29 17 5 ฮากีบิส และ หะลอง 388 3.39 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เลกีมา,
ฟ้าใส,
ฮากีบิส,
คัมมูริ,
ฟานทอง
มีพายุโซนร้อนก่อตัวเร็วที่สุดและสร้างความเสียหายมากที่สุด
ในประวัติศาสตร์ของไต้ฝุ่นแปซิฟิก
2563   28 20 9 1 โคนี 330 1.75 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อัมโบ
รวม 137 86 42 13 2027 7.86 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ
(ประมาณ 2.37 ล้านล้านบาท)
10 ชื่อ
อ้างอิง[1]

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Unattributed (2010-08-31). "Annual frequency of cyclonic disturbances (Maximum sustained windspeeds of 17 knots or more), Cyclones (34 knots or more) and Severe Cyclones (48 knots or more) over the Bay of Bengal (BOB), Arabian Sea (AS) and land surface of India" (PDF). India Meteorological Department. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-08-05. สืบค้นเมื่อ 2011-08-20. {{cite web}}: ไม่รู้จักพารามิเตอร์ |deadurl= ถูกละเว้น แนะนำ (|url-status=) (help)