เปิดเมนูหลัก

ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ เกิดวันที่ {รอข้อมูลเพิ่มเติม} พ.ศ. 2487 ที่บ้านท่าม่วง ถึงแก่กรรมวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2551ด้วยโรคมะเร็ง สิริรวมอายุได้ 64 ปี ดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป็นหนึ่งในนิสิตผู้เขียนหนังสือ"บันทึกลับจากทุ่งใหญ่" ในการต่อต้านการใช้อำนาจของภาครัฐจนนำมาสู่เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516

ประวัติแก้ไข

ประถมศึกษา โรงเรียนท่าม่วง

อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ด้านวิชาการแก้ไข

รับราชการที่ภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งแต่พ.ศ. 2510 ถึงพ.ศ. 2547

มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการเพาะเห็ดชนิดต่างๆ นอกจากจะเป็นวิชาที่สอนให้ความรู้กับนิสิตแล้ว ยังมีการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการเพาะเห็ดให้กับเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจทั่วประเทศ

การพัฒนาในเรื่องการปลูกขนุนในประเทศไทยยังไม่มีการพัฒนาและคัดเลือกสายพันธุ์ จนกระทั่งอาจารย์ดีพร้อมได้มีการเขียนบทความทางด้านการเกษตรในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ภายใต้ชื่อคอลัมน์ "ทำมาหากินบนผืนแผ่นดินไทย"

ส่งเสริมและขยายผลให้มีการใช้แพคโคลบิวทราโซลเพื่อบังคับให้มะม่วงออกและติดผลนอกฤดูกาล

การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิตมะขามหวาน จังหวัดเพชรบูรณ์


ประสบการณ์ด้านการเมืองแก้ไข

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2532

ประสบการณ์ด้านสังคมแก้ไข

ร่วมการประท้วงศาลโลก ต่อต้านการคืนเขาพระวิหารให้กับเขมรในปี พ.ศ. 2509

ทำหนังสือประท้วงสถานทูตอเมริกาไม่ให้เครื่องบิน B52 บินผ่านแนวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รณรงค์ไม่ให้มีการซื้อสินค้าจากญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2514

อดีตนักกลอนชมรมวรรณศิลป์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

ชั้นที่ 2 ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก

ชั้นที่ 2 ทวิติยาภรณ์มงกุฎไทย

ชั้นที่ 4 จตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

อ้างอิงแก้ไข