เชื้อเพลิงชีวภาพ

เชื้อเพลิงชีวภาพ (อังกฤษ: Biofuel) เป็น เชื้อเพลิง ที่ได้จาก ชีวมวล หรือ มวลชีวภาพ ซึ่งเป็นผลผลิตจากสิ่งมีชีวิต หรือ ผลิตผลจากการสร้างและสลายของสิ่งมีชีวิต (metabolic byproducts) เช่นมูลสัตว์ ซึ่งเป็น พลังงานทดแทน (Alternative energy) และเป็นพลังงานสะอาด (clean energy)ไม่เหมือนพลังงานจาก แหล่งธรรมชาติ อื่น เช่น ปิโตรเลียม ถ่านหิน และ เชื้อเพลิง นิวเคลียร์

พลังงานทดแทน
กังหันลม
กังหันลม
เชื้อเพลิงชีวภาพ
มวลชีวภาพ
พลังงานความร้อนใต้พิภพ
พลังงานน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานน้ำขึ้นน้ำลง
พลังงานคลื่น
พลังงานลม

การจัดกลุ่มเชื้อเพลิงชีวภาพ

แก้

ประเภทของแข็ง

แก้

เชื้อเพลิงชีวภาพประเภทของแข็งประกอบด้วย:

ประเภทของเหลว

แก้

เชื้อเพลิงชีวภาพประเภทของเหลวประกอบด้วย:

ประเภทของแก๊ส

แก้

ประเภทอื่นๆ

แก้

พลังงานที่มีในเชื้อเพลิงชีวภาพ

แก้
fuel type Specific Energy Density
(MJ/kg)
Volumetric Energy Density
(MJ/l)
Solid Fuels
เชื้อเพลิงไม้ 16 – 21
พืชแห้ง
ของเสียจากสัตว์
Chaff
Bagasse 9.6
Liquid Fuels
เมทานอล 19.9 – 22.7 15.9
เอทานอล 23.4 – 26.8 23.4
บิวทานอล 36.0 29.2
น้ำมันพืช
ไบโอดีเซล 37.8 33.3 – 35.7
Gaseous Fuels
มีเทน 55 – 55.7 Compression Dependent
ไฮโดรเจน 120 – 142 Compression Dependent
Fossil Fuels (comparison)
ถ่านหิน 29.3 – 33.5
แก๊สโซลีน 45 – 48.3 32 – 34.8
น้ำมันดีเซล 48.1 40.3
ก๊าซธรรมชาติ 37.3 MJ/m^3[3] Compression Dependent

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. [1] เก็บถาวร 2006-03-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เครื่องคำนวณก๊าซชีวภาพ
  2. [2] เก็บถาวร 2011-09-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, Biomass Gasification
  3. [3], Heating Value

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้