ไบโอแอลกอฮอล์ (อังกฤษ: bioalcohol) เป็น แอลกอฮอล์ ที่ได้จากแหล่งชีวภาพไม่ใช่จาก ปิโตรเลียม ตัวอย่างเช่น เมทานอล และ เอทานอล มันถูกใช้เป็นส่วนผสมของ เชื้อเพลิงชีวภาพ (biofuel) กับน้ำมันปิโตรเลียมเพื่อใช้กับรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ ที่พัฒนาจนสามารถใช้แอลกอฮอล์ล้วน ๆ เป็นเชื้อเพลิงได้ซึ่งเรียกว่า BA100 (หรือไบโอแอลกอฮอล์ 100%)

เอทานอลโดยทั่วไปในประเทศไทยผลิตจากอ้อยและมันสำปะหลัง แต่ในสหรัฐอเมริกาผลิตจากข้าวโพด ปัจจุบันในประเทศไทย ไบโอแอลกอฮอล์ 10 % หรือ BA10 ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายโดยมีชื่อเรียกว่า แก๊สโซฮอล (ในสหรัฐอเมริกา จะใช้ E แทน BA เช่น E85 หมายถึงแก๊สโซฮอลที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์สูงถึง 85%) มันถูกใช้แทน MTBE ซึ่งเป็นสารเพิ่มออกเทนในน้ำมันปิโตรปิเลียม (chemical oxygenate)

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ได้พัฒนาโรงงานต้นแบบสำหรับผลิตไบโอเอทานอลจากกากน้ำตาล[1] และได้ทำการทดลองและวิจัยจนมีข้อมูลทางด้านเทคนิคอย่างครบด้าน เมื่อ 19 ก.ย. 2543 รัฐบาลจึงได้นำเอาแนวพระราชดำรินี้เป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาโครงการเอทานอลขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร[2]

จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้นอกจากการนำเอทานอลมาใช้เป็นส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ กรมสรรพสามิตได้ส่งเสริมให้นำไปใช้ผลิตเป็นแอลกอฮอล์หรือเจลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อโรค  มีหลากหลายเกรดแบ่งตามความบริสุทธิ์ มีตั้งแต่เกรดอุตสาหกรรม, food grade ไปจนถึงเกรดเภสัชกรรม [3]

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2006-01-09. สืบค้นเมื่อ 2006-03-09.
  2. "รายละเอียดที่มูลนิธิพลังงานทดแทนเอทานอล-ไบโอดีเซลแห่งประเทศไทย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2006-05-19. สืบค้นเมื่อ 2006-03-09.
  3. https://mgronline.com/celebonline/detail/9630000066881 https://thaipublica.org/2020/03/ethy-alcohol-tax-reduction-2/