E85 เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 85% โดยปริมาตร กับน้ำมันเบนซิน เป็นสูตรน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีใช้ในบราซิล สวีเดน และแถบมิดเวสต์ของสหรัฐอเมริกา และมีนโยบายจากภาครัฐ จะนำมาใช้ในประเทศไทย ภายในปี พ.ศ. 2551

พลังงานทดแทน
กังหันลม
เชื้อเพลิงชีวภาพ
มวลชีวภาพ
พลังงานความร้อนใต้พิภพ
พลังงานน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานน้ำขึ้นน้ำลง
พลังงานคลื่น
พลังงานลม

ส่วนผสมจากธรรมชาติแก้ไข

แอลกอฮอล์ที่นำมาใช้เป็นส่วนผสมของ E85 มักเป็นไบโอแอลกอฮอล์ ที่ได้จากธรรมชาติ เช่นจากข้าวโพดในสหรัฐอเมริกา จากอ้อยและมันสำปะหลังในประเทศไทย

คุณลักษณะแก้ไข

E85 จะมีค่าออกเทน อยู่ที่ 100 ถึง 105 [1] สูงกว่าน้ำมันเบนซินทั่วไป ซึ่งมีค่าออกเทน 87 ถึง 95 รถยนต์ที่ใช้ E85 จะมีอัตราการสิ้นเปลืองสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันเบนซิน ประมาณ 28% [2][3] แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบเครื่องยนต์รุ่นใหม่ให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับคุณสมบัติของ E85 เพื่อให้การสิ้นเปลืองลดน้อยลง

เครื่องยนต์ที่เหมาะสมกับการใช้งานแก้ไข

พาหนะที่ใช้น้ำมัน E85 จะต้องใช้เครื่องยนต์และระบบการจ่ายน้ำมันที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ แตกต่างจากพาหนะที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินล้วน เนื่องจากเอทานอลมีคุณสมบัติการกัดกร่อนและการดูดความชื้นที่สูงกว่าน้ำมันเบนซิน ดังเช่นรถ FFV (Flexible Fuel Vehicle, หมายถึงรถที่สามารถใช้ได้ทั้งเบนซินล้วน แก๊สโซฮอล์ และ E85) ในสหรัฐอเมริกา บราซิล สวีเดน อย่างไรก็ตาม ได้มีการใช้ Conversion Kit สำหรับแปลงระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในรถทั่วไปที่ไม่ใช่ FFV กันอย่างแพร่หลายทั้งในบราซิลและสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตามรถยนต์ที่ใช้น้ำมัน E85 จะมีอัตราการสิ้นเปลืองมากกว่าแก๊สโซฮอล์และแก๊สโซลีน อันเนื่องมาจากเอทานอลให้พลังงานได้น้อยกว่าน้ำมันเบนซินจึงจะเป็นที่ต้องจ่ายน้ำมันต่อหนึ่งรอบการทำงานสูงขึ้น

อ้างอิงแก้ไข

  1. "E85 Questions and Answers". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2008-03-15. สืบค้นเมื่อ 2021-09-05.
  2. E85 Vs. Gasoline Comparison Test
  3. Ethanol: The facts, the questions

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข