คาร์บอนมอนอกไซด์

คาร์บอนมอนอกไซด์ มีสูตรทางเคมี "CO" เป็นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส แต่มีความเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อระบบลำเลียงเลือด โมเลกุลประกอบไปด้วยคาร์บอนหนึ่งอะตอมและออกซิเจนหนึ่งอะตอมเชื่อมกันด้วยพันธะโควาเลนต์ อาจจัดได้ว่าเป็นสารประกอบแอนไฮไดรด์อย่างหนึ่งของกรดฟอร์มิก

คาร์บอนมอนอกไซด์
Structure of the carbon monoxide molecule
Structure of the carbon monoxide molecule
Space-filling model of the carbon monoxide molecule
Space-filling model of the carbon monoxide molecule
ชื่อตาม IUPAC Carbon monooxide
Carbon monoxide
Carbon (II) oxide
ชื่ออื่น Carbonic oxide
เลขทะเบียน
เลขทะเบียน CAS [630-08-0][CAS]
PubChem 281
EC number 211-128-3
UN number 1016
ChEBI 17245
RTECS number FG3500000
ChemSpider ID 275
คุณสมบัติ
สูตรเคมี CO
มวลต่อหนึ่งโมล 28.010 g/mol
ลักษณะทางกายภาพ Colourless, odorless gas
ความหนาแน่น 0.789 g/mL, liquid
1.250 g/L at 0 °C, 1 atm
1.145 g/L at 25 °C, 1 atm
จุดหลอมเหลว

-205 °C (68 K)

จุดเดือด

-191.5 °C (81 K)

ความสามารถละลายได้ ใน น้ำ 0.0026 g/100 mL (20 °C)
ความสามารถละลายได้ soluble in chloroform, acetic acid, ethyl acetate, ethanol, ammonium hydroxide
Dipole moment 0.112 D
ความอันตราย
MSDS ICSC 0023
การจำแนกของ EU Highly flammable (F+)
Repr. Cat. 1
Toxic (T)
EU Index 006-001-00-2
NFPA 704
4
4
0
 
R-phrases R61, R12, R23, R48/23
S-phrases S53, S45
จุดวาบไฟ Flammable gas
สารประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
หากมิได้ระบุเป็นอื่น ข้อมูลข้างต้นนี้คือข้อมูลสาร ณ ภาวะมาตรฐานที่ 25 °C, 100 kPa
สถานีย่อย:เคมี

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของสารประกอบคาร์บอน โดยเฉพาะเครื่องยนต์สันดาปภายใน คาร์บอนมอนออกไซด์จะเกิดได้มากเมื่อออกซิเจนไม่เพียงพอในการสันดาป คาร์บอนมอนอกไซด์สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ เผาไหม้ในอากาศจะเกิดเปลวเพลิงสีน้ำเงินและให้คาร์บอนไดออกไซด์ออกมา แม้ว่าจะมีความเป็นพิษอย่างร้ายแรงคาร์บอนมอนออกไซด์ก็มีประโยชน์ในโลกปัจจุบันอย่างมากเพราะเป็นสารตั้งต้นในการผลิตผลิตภัณฑ์อย่างอื่นนานาชนิด เช่น จากรถ บุหรี่ เป็นต้น