กรดฟอร์มิก หรือกรดมด (อังกฤษ: Formic acid) เป็นกรดคาร์บอกซิลิกชนิดหนึ่งที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน มีสูตรโมเลกุลว่า CH2O2 และเรียกตามระบบ IUPAC ว่า กรดเมทาโนอิก (Methanoic acid), พบตามธรรมชาติในสัตว์จำพวกมดและผึ้ง ซึ่งมีไว้สำหรับป้องกันตัวจากศัตรู, โดยคำว่า "formic" ได้มาจากคำในภาษาละตินว่า formica ซึ่งแปลว่ามด

กรดฟอร์มิก
Skeletal structure of formic acid
3D model of formic acid
ชื่อตาม IUPAC Methanoic acid
ชื่ออื่น Hydrogen carboxylic acid
Formylic acid
Aminic acid
เลขทะเบียน
เลขทะเบียน CAS [64-18-6][CAS]
RTECS number LQ4900000
SMILES
 
ChemSpider ID 278
คุณสมบัติ
สูตรเคมี CH2O2
HCOOH
มวลต่อหนึ่งโมล 46.0254 g/mol
ลักษณะทางกายภาพ ของเหลวไม่มีสี มีควันออกมาจากของเหลว
ความหนาแน่น 1.22 g/mL, liquid
จุดหลอมเหลว

8.4 องศาเซลเซียส (47.1 องศาฟาเรนไฮต์)

จุดเดือด

101 องศาเซลเซียส (213.8 องศาฟาเรนไฮต์)

ความสามารถละลายได้ ใน น้ำ Miscible
pKa 3.744
ความหนืด 1.57 cP at 26 °C
โครงสร้าง
รูปร่างโมเลกุล Planar
Dipole moment 1.41 D(gas)
ความอันตราย
MSDS ScienceLab.com
อันตรายหลัก Corrosive; irritant;
sensitizer.
NFPA 704
NFPA 704.svg
2
3
1
 
R-phrases R10, R35
S-phrases (S1/2), S23, S26, S45
จุดวาบไฟ 69 °C (156 °F)
สารประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
หากมิได้ระบุเป็นอื่น ข้อมูลข้างต้นนี้คือข้อมูลสาร ณ ภาวะมาตรฐานที่ 25 °C, 100 kPa
สถานีย่อย:เคมี

ประวัติการค้นพบแก้ไข

เมื่อปี พ.ศ. 2214 จอห์น เรย์ นักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษ เป็นบุคคลแรกที่ทราบถึงการสกัดกรดฟอร์มิก โดยการกลั่นมดจำนวนมาก ต่อมาโฌแซ็ฟ หลุยส์ แก-ลูว์ซัก นักเคมีชาวฝรั่งเศส ได้ค้นพบวิธีการสังเคราะห์กรดฟอร์มิกจากกรดไซยานิก และต่อมา Marcellin Berthelot นักเคมีชาวฝรั่งเศสได้ค้นพบวิธีสังเคราะห์จากคาร์บอนมอนอกไซด์ และใช้วิธีนี้มาจนปัจจุบัน