ผู้จัดจำหน่ายวิดีโอเกม

ผู้จัดจำหน่ายวิดีโอเกม (อังกฤษ: video game publisher) คือ บริษัทที่สร้างวีดิโอเกมที่พัฒนาเองหรือพัฒนาโดย ผู้พัฒนาวิดีโอเกม เทียบได้กับ ผู้ผลิตหนังสือ หรือ ผู้ผลิตดีวีดีหนัง ผู้ผลิตวีดิโอเกมนั้นรับผิดชอบ อุตสาหกรรมการผลิต และ การตลาด ของสินค้า รวมไปถึง การวิจัยการตลาด และ การโฆษณา