หมวดหมู่:หน่วยทางทหาร

หมวดหมู่นี้ เป็นหมวดหมู่หลักสำหรับหัวข้อทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยทางหทาร รวมถึงหน่วย รูปขบวน กลุ่ม และองค์การอื่น ๆ ควรมีเฉพาะบทความทั่วไปและหมวดย่อยเท่านั้น โปรดดู หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หมวดหมู่นี้แตกต่างจาก หมวดหมู่:องค์การเกี่ยวข้องกับการทหาร ซึ่งรวมถึงบทความเกี่ยวกับองค์กรแต่ละแห่งที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการทหาร หมวดหมู่นี้เป็นการจัดหน่วย ของ กองทัพ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 6 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 6 หมวดหมู่

หน้าในหมวดหมู่ "หน่วยทางทหาร"

มีบทความ 6 หน้าในหมวดหมู่นี้จากทั้งหมด 6 หน้า รายการที่ปรากฏด้านล่างอาจไม่รวมการแก้ไขล่าสุด