Skyman
Skyman
วันเกิด30 มีนาคม 2528
อาชีพโปรแกรมเมอร์, นักเขียน
เพศไม่ระบุ
สรรพนามเรา/คุณ/เขา
สถานที่อยู่กรุงเทพมหานคร
เริ่มเขียนจำไม่ได้ครับ แหะ ๆ
สิ่งที่สนใจการปกครอง ประวัติศาสตร์ การทหาร
ความตั้งใจเป็นคนดีที่น่ารัก ...... อุ๊ย ^ ^