Matable
ชื่อในวิกิพีเดีย Matable
วันเกิด 19 สิงหาคม พ.ศ. 2535
อาชีพ พนักงานบริษัท
เพศ ชาย
สถานที่อยู่ บ้าน
เว็บไซต์ ไม่ระบุ
หยุดเขียน ไม่ระบุ
ความตั้งใจ ไม่ระบุ
สิ่งที่สนใจ นาซี
ประวัติศาสตร์ด้านสงครามโลก
ศาสนา
เพศ
อื่นๆ
ติดวิกิพีเดีย รุนแรง
ระดับทักษะ ชาววิกิพีเดีย
จำนวนเรื่องที่เขียน
Flag map of Germany (1939).svgผู้ใช้คนนี้มีความสนใจใน
ไรช์ที่สาม

ภาษิตประจำใจแก้ไข

"Si Vis Pacem, Para bellum"
"ถ้าอยากมีสันติสุข ก็จงเตรียมรับมือสงคราม"

ดาวเกียรติยศแก้ไข

  ดาวสงครามโลก
ขอมอบให้ผู้ใช้:Matable ผู้ที่มีส่วนร่วมในการเขียนบทความเกี่ยวกับสงครามโลกอย่างมีนัยยะสำคัญครับ --Tvcccp (cn:Yesona) (พูดคุย) 13:52, 20 พฤศจิกายน 2559 (ICT)
  ดาวเชิดชูเกียรติแห่งนาซีเยอรมนี
ขอมอบให้แก่คุณ Matable กับการมีส่วนร่วมต่อบทความที่เกี่ยวข้องกับนาซีเยอรมนีอย่างมีนัยยะสำคัญครับ --Tvcccp (cn:Yesona) (พูดคุย) 06:38, 9 ธันวาคม 2559 (ICT)
  ดาวเชิดชูเกียรติแห่งทวีปยุโรป
ในฐานะที่ผมเป็นผู้ดูแลหลักของโครงการวิกิทวีปยุโรป กระผมขอมอบดาวเชิดชูเกียรตินี้ให้คุณ Matable สำหรับการมีส่วนร่วมต่อบทความที่เกี่ยวข้องกับทวีปยุโรปอย่างมีนัยยะสำคัญครับ --Tvcccp (cn:Yesona) (พูดคุย)22:41, 1 พฤษภาคม 2560 (+07)
  เครื่องอิสริยาภรณ์แห่งเยโซนา
ในฐานะที่ผมเป็นผู้นำของสหพันธสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนเยโซนาที่ไร้สาระนุกรม ผมขอมอบ เครื่องอิสริยาภรณ์แห่งเยโซนา ให้กับคุณ Matable สำหรับการส่งเสริมมิตรภาพและความร่วมมือในวิกิพีเดีย ครับ Tvcccp (cn:Yesona) (พูดคุย) 05:32, 7 พฤษภาคม 2560 (+07)
  ดาวทีมเวิร์ก
ผมขอมอบให้กับผู้ที่ช่วยให้เกิดความสามัคคีในการทำงานอันเป็นความร่วมมือที่ดีเพื่อวิกิพีเดียครับ --Tvcccp (cn:Yesona) (Talk) 13:20, 24 พฤษภาคม 2560 (+07)
  ดาวการทหาร
ขอมอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในบทความที่เกี่ยวข้องกับการทหาร อย่างมีนัยยะสำคัญ --B20180 (คุย) 17:39, 5 กรกฎาคม 2561 (ICT)
  ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเยอรมนี
ขอมอบดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเยอรมนีให้แก่คุณ Matable สำหรับการมีส่วนร่วมในบทความที่เกี่ยวกับประเทศเยอรมนี อย่างมีนัยยะสำคัญครับ --B20180 (คุย) 01:31, 30 กันยายน 2561 (ICT)