เปิดเมนูหลัก

อำเภอแกดำ

อำเภอในจังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย

แกดำ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดมหาสารคาม มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 12 ของจังหวัดและมีประชากรมากเป็นอันดับ 12 ของจังหวัด เช่นกัน

อำเภอแกดำ
แผนที่จังหวัดมหาสารคาม เน้นอำเภอแกดำ
หลวงปู่จ้อยคู่เมือง ลือเลืองอ่างแกดำ
งามล้ำกู่โนนพระ ศิลปะงานไม้ไผ่
กบใหญ่มากมี ของดีสมุนไพร
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยอำเภอแกดำ
อักษรโรมันAmphoe Kae Dam
จังหวัดมหาสารคาม
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่149.5 ตร.กม.
ประชากร29,872 คน (พ.ศ. 2561)
ความหนาแน่น199.81 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์4402
รหัสไปรษณีย์44190
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอแกดำ หมู่ที่ 2 ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม 44190
พิกัด16°1′30″N 103°23′6″E / 16.02500°N 103.38500°E / 16.02500; 103.38500
โทรศัพท์0 4378 7034
โทรสาร0 4378 7034
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เนื้อหา

ประวัติแก้ไข

อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ได้ก่อตั้งเป็นกิ่งอำเภอแกดำขึ้น เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2520 โดยแยกออกจากอำเภอเมืองมหาสารคาม เนื่องจากมีสภาพทุรกันดาร ห่างจากตัวเมืองมหาสารคาม การเดินทางคมนาคมไม่สะดวก ในครั้งแรกกิ่งอำเภอแกดำประกอบด้วย 3 ตำบล คือ ตำบลแกดำ ตำบลหนองกุง ตำบลมิตรภาพต่อมาได้ขยายออกอีก 2 ตำบล คือ ตำบลวังแสง แยกออกจากตำบลแกดำ และตำบลโนนภิบาล แยกออกจากตำบลหนองกุงรวมเป็น 5 ตำบล กิ่งอำเภอแกดำได้ยกฐานะเป็นอำเภอแกดำ เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2531[1]

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอแกดำมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอแกดำแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 5 ตำบล 89 หมู่บ้าน ได้แก่

1. แกดำ (Kae Dam) 18 หมู่บ้าน 1,769 ครัวเรือน ประชากร 8,715 คน
2. วังแสง (Wang Saeng) 20 หมู่บ้าน 1,181 ครัวเรือน ประชากร 5,728 คน
3. มิตรภาพ (Mittraphap) 21 หมู่บ้าน 1,411 ครัวเรือน ประชากร 6,833 คน
4. หนองกุง (Nong Kung) 15 หมู่บ้าน 853 ครัวเรือน ประชากร 4,194 คน
5. โนนภิบาล (Non Phiban) 14 หมู่บ้าน 803 ครัวเรือน ประชากร 3,881 คน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอแกดำประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลแกดำ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลแกดำ
 • เทศบาลตำบลมิตรภาพ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมิตรภาพทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแกดำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแกดำ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลแกดำ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังแสงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองกุงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนภิบาล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนภิบาลทั้งตำบล

ประเพณีและวัฒนธรรมแก้ไข

อำเภอแกดำได้ถือเอาขนบธรรมเนียมประเพณีตามฮีตสิบสอง ประเพณีทำบุญสิบสองเดือนไทอีสาน ดังนี้[2]

 1. เดือนอ้าย บุญข้าวกรรม
 2. เดือนยี่ ประเพณีบุญคูณลาน
 3. เดือนสาม บุญข้าวจี่
 4. เดือนสี่ บุญพระเวส หรือ บุญมหาชาติ (เทศมหาชาติ)
 5. เดือนห้า ประเพณีบุญสงกรานต์
 6. เดือนหก ประเพณีบุญบั้งไฟ
 7. เดือนเจ็ด ประเพณีบุญซำฮะ (บุญเบิกฟ้า)
 8. เดือนแปด บุญเข้าพรรษา
 9. เดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน
 10. เดือนสิบ บุญข้าวสากหรือสลากภัต
 11. เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา
 12. เดือนสิบสอง บุญกฐิน

สถานที่สำคัญแก้ไข

 • 1. อนุสรณ์สถานดอนหลวงปู่จ้อย
 • 2. อ่างเก็บน้ำแกดำ (หนองแกดำ)
 • 3. วัดดาวดึงส์แกดำ
 • 4. สะพานไม้แกดำ (ขัว)
 • 5. วัดหนองหูลิง ตำบลมิตรภาพ

อ้างอิงแก้ไข

 1. "เกี่ยวกับอำเภอแกดำ". สถานีตำรวจภูธรแกดำ จังหวัดมหาสารคาม. ม.ป.ป. สืบค้นเมื่อ 6 พฤษภ่าคม 2557. Check date values in: |accessdate= (help)
 2. "อำเภอแกดำ". สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม. ม.ป.ป. สืบค้นเมื่อ 7 พฤษภ่าคม 2557. Check date values in: |accessdate= (help)