อำเภอกาบเชิง

อำเภอในจังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทย

กาบเชิง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์

อำเภอกาบเชิง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Kap Choeng
จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมมองจากฝั่งไทย
คำขวัญ: 
กาบเชิงถิ่นคนดี เฉลิมราชกุมารีศรีสง่า
ปราสาทธรรมชาติล้ำค่า แหล่งการค้าที่ช่องจอม
แผนที่จังหวัดสุรินทร์ เน้นอำเภอกาบเชิง
แผนที่จังหวัดสุรินทร์ เน้นอำเภอกาบเชิง
พิกัด: 14°28′29″N 103°35′39″E / 14.47472°N 103.59417°E / 14.47472; 103.59417
ประเทศ ไทย
จังหวัดสุรินทร์
พื้นที่
 • ทั้งหมด576.0 ตร.กม. (222.4 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด60,104 คน
 • ความหนาแน่น104.35 คน/ตร.กม. (270.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 32210
รหัสภูมิศาสตร์3206
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอกาบเชิง หมู่ที่ 17 ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

กาบเชิง ภาษาพื้นเมืองสุรินทร์หรือภาษาเขมรเรียก "กาบจืง" (กาบ = ฟัน, จืง = เท้า) ซึ่งมีความหมายว่า "ฟันเท้า" ที่มาจะเป็นประการใดไม่ปรากฏแน่ชัด แต่สันนิษฐานได้ว่าผู้คนที่มาบุกเบิกแผ้วถางป่าซึ่งรกชันเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่นี้ บังเอิญมีคนโดนมีดหรือขวานพลาดมาฟันเท้าหลายคนในช่วงบุกเบิกนั้น จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านกาบเชิงในเวลาต่อมา

บ้านกาบเชิงซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอกาบเชิงในปัจจุบัน เป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เริ่มมีการตั้งถิ่นฐานมากว่า 200 ปีมาแล้ว โดยในช่วงแรกขึ้นกับตำบลด่าน อำเภอสังขะ และต่อมา

 • พ.ศ. 2480 โอนไปอยู่ในการปกครองของตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท
 • พ.ศ. 2506 โอนมาอยู่ในการปกครองของตำบลกาบเชิง อำเภอปราสาท
 • วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 ได้รับการจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอ โดยมีตำบลในปกครอง 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลกาบเชิงและตำบลบักได และในปี พ.ศ. 2519 ได้แยกตำบลโคกกลางออกจากตำบลบักได จึงทำให้มีตำบลในปกครองเพิ่มขึ้นเป็น 3 ตำบล
 • วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2520 ได้รับโอนตำบลคูตันและตำบลด่าน อำเภอสังขะ มาเพิ่ม
 • วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2522 ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอ
 • เมื่อ พ.ศ. 2538 ได้แยกไปตั้งกิ่งอำเภอพนมดงรัก 4 ตำบล 43 หมู่บ้าน

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอกาบเชิงตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอกาบเชิงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 6 ตำบล 86หมู่บ้าน

1. กาบเชิง (Kap Choeng) 20 หมู่บ้าน
2. คูตัน (Khu Tan) 10 หมู่บ้าน
3. ด่าน (Dan) 18 หมู่บ้าน
4. แนงมุด (Naeng Mut) 15 หมู่บ้าน
5. โคกตะเคียน (Khok Takhian) 14หมู่บ้าน
6. ตะเคียน (Takhian) 9 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอกาบเชิงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลกาบเชิง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกาบเชิงทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลโคกตะเคียน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกตะเคียนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลด่านทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคูตันทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแนงมุด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแนงมุดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตะเคียนทั้งตำบล