อำเภอพญาเม็งราย

อำเภอในจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

อำเภอพญาเม็งราย (คำเมือง: Lanna-Phaya Mengrai.png) เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงราย แยกการปกครองออกมาจากอำเภอเทิง ชื่ออำเภอถูกตั้งขึ้นตามพระนามของพญามังราย หรือพญาเม็งราย พระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนา

อำเภอพญาเม็งราย
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Phaya Mengrai
แผนที่จังหวัดเชียงราย เน้นอำเภอพญาเม็งราย
คำขวัญ: 
ชื่อเป็นสง่า คุ้มพญาเด่น
ร่มเย็นตาดควัน มิ่งขวัญปูล้าน
พิกัดภูมิศาสตร์: 19°50′54″N 100°9′12″E / 19.84833°N 100.15333°E / 19.84833; 100.15333
ประเทศ ไทย
จังหวัดเชียงราย
พื้นที่
 • ทั้งหมด620.0 ตร.กม. (239.4 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)
 • ทั้งหมด42,258 คน
 • ความหนาแน่น68.16 คน/ตร.กม. (176.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 57290
รหัสภูมิศาสตร์5712
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอพญาเม็งราย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1152 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอพญาเม็งรายตั้งอยู่ทางตอนกลาง ค่อนไปทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

ประวัติแก้ไข

อำเภอพญาเม็งราย เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่ตำบลแม่เปา ตำบลไม้ยา และตำบลแม่ต๋ำอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ตั้งเป็นกิ่งอำเภอพญาเม็งราย[1] และได้ยกฐานะเป็นอำเภอพญาเม็งราย ในปี พ.ศ. 2530[2]

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอพญาเม็งรายแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล 70 หมู่บ้าน ได้แก่

ที่ ชื่อตำบล ตัวเมือง อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร[3]
1. แม่เปา   Mae Pao 20 3,665 11,508
2. แม่ต๋ำ   Mae Tam 11 1,521 4,986
3. ไม้ยา   Mai Ya 18 3,358 10,873
4. เม็งราย   Mengrai 14 3,390 9,953
5. ตาดควัน   Tat Khwan 8 1,578 4,632

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอพญาเม็งรายประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลพญาเม็งราย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลแม่เปาและบางส่วนของตำบลเม็งราย
 • เทศบาลตำบลไม้ยา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไม้ยาทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลเม็งราย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเม็งราย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลพญาเม็งราย)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่เปา (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลพญาเม็งราย)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่ต๋ำทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตาดควัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตาดควันทั้งตำบล

โรงเรียนมัธยมศึกษาแก้ไข

 • โรงเรียนพญาเม็งราย
 • โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
 • โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา
 • โรงเรียนสันหนองบัววิทยา

สถานที่ท่องเที่ยวแก้ไข

สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแก้ไข

 • วนอุทยานน้ำตกตาดควัน
 • วนอุทยานน้ำตกห้วยตาดทอง
 • จุดชมทิวทัศน์ห้วยก้าง
 • ดอยขุนเปา
 • ตลาดน้ำร่องเบี้ย

สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแก้ไข

 • คุ้มพญาเม็งราย
 • วัดพระธาตุปู่ตุ๋ง
 • วัดพระธาตุปู่ล้าน
 • วัดพระธาตุหมอกมุงเมือง

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ตั้งเป็นกิ่งอำเภอพญาเม็งราย http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2524/D/068/1283.PDF
 2. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งอำเภอพญาเม็งราย อำเภอพบพระ อำเภอทับคล้อ อำเภอบ้านโคก และอำเภอโพธิ์ไทร พ.ศ. ๒๕๓๐|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2530/A/156/26.PDF
 3. จำนวนประชากรและบ้าน จำแนกเป็นรายอำเภอ และรายตำบล จังหวัดเชียงราย ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553, สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย