อำเภอพญาเม็งราย

อำเภอในจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

อำเภอพญาเม็งราย (ไทยถิ่นเหนือ: ) เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงราย แยกการปกครองออกมาจากอำเภอเทิง ชื่ออำเภอถูกตั้งขึ้นตามพระนามของพญามังรายหรือพญาเม็งราย พระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนา

อำเภอพญาเม็งราย
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Phaya Mengrai
คำขวัญ: 
ชื่อเป็นสง่า คุ้มพญาเด่น
ร่มเย็นตาดควัน มิ่งขวัญปูล้าน
แผนที่จังหวัดเชียงราย เน้นอำเภอพญาเม็งราย
แผนที่จังหวัดเชียงราย เน้นอำเภอพญาเม็งราย
พิกัด: 19°50′54″N 100°9′12″E / 19.84833°N 100.15333°E / 19.84833; 100.15333
ประเทศ ไทย
จังหวัดเชียงราย
พื้นที่
 • ทั้งหมด620.0 ตร.กม. (239.4 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด42,243 คน
 • ความหนาแน่น68.13 คน/ตร.กม. (176.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 57290
รหัสภูมิศาสตร์5712
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอพญาเม็งราย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1152 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ

แก้

ตามตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาว่า ครั้งหนึ่ง พญามังรายมหาราชเคยนำกองทัพจะไปตีเมืองผาแดง (อำเภอเชียงของ) พระองค์ได้ทรงหยุดพักไพร่พลบริเวณป่าละเมาะ ซึ่งเป็นเนินดินเตี้ยๆ เนื้อที่ประมาณ ๓ ไร่เศษ และได้เสด็จพักผ่อนเป็นการส่วนพระองค์ไป "ตั้งไก่ป่า" ที่สันกลางทุ่งนา และที่แห่งนี้ได้รับการบอกเล่าสืบๆ กันมาว่าเป็น "ซุ้มตั้งไก่พญาเม็งราย" หรือ "คุ้มพญาเม็งราย"

อำเภอพญาเม็งราย เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่ตำบลแม่เปา ตำบลไม้ยา และตำบลแม่ต๋ำอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ตั้งเป็นกิ่งอำเภอพญาเม็งราย[1] และได้ยกฐานะเป็นอำเภอพญาเม็งราย ในปี พ.ศ. 2530[2]

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

อำเภอพญาเม็งรายตั้งอยู่ทางตอนกลาง ค่อนไปทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

อำเภอพญาเม็งรายแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล 72 หมู่บ้าน ได้แก่

ที่ ชื่อตำบล ตัวเมือง อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร[3]
1. แม่เปา   Mae Pao 20 3,665 11,508
2. แม่ต๋ำ   Mae Tam 11 1,521 4,986
3. ไม้ยา   Mai Ya 18 3,358 10,873
4. เม็งราย   Mengrai 14 3,390 9,953
5. ตาดควัน   Tat Khwan 9 1,578 4,632

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

ท้องที่อำเภอพญาเม็งรายประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลพญาเม็งราย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลแม่เปาและตำบลเม็งราย
 • เทศบาลตำบลไม้ยา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไม้ยาทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลเม็งราย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเม็งราย (นอกเขตเทศบาลตำบลพญาเม็งราย)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่เปา (นอกเขตเทศบาลตำบลพญาเม็งราย)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่ต๋ำทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตาดควัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตาดควันทั้งตำบล

ประชากร

แก้

จำนวนประชากรทั้งหมด 6,402 คน แยกเป็น

 • ชาย  จำนวน 3,145 คน
 • หญิง จำนวน 3,257 คน

จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,088 ครัวเรือน

ความหนาแน่นเฉลี่ย 70.81 คน/ตารางกิโลเมตร

สถานศึกษา

แก้
 • โรงเรียนพญาเม็งราย
 • โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
 • โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา
 • โรงเรียนสันหนองบัววิทยา

สถานที่ท่องเที่ยว

แก้

สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

แก้
 • วนอุทยานน้ำตกตาดควัน
 • วนอุทยานน้ำตกห้วยตาดทอง
 • จุดชมทิวทัศน์ห้วยก้าง
 • ดอยขุนเปา

สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

แก้
 • คุ้มพญาเม็งราย
 • วัดพระธาตุปู่ตุ๋ง
 • วัดพระธาตุปู่ล้าน
 • วัดพระธาตุหมอกมุงเมือง

สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ

แก้
 • ตลาดน้ำร่องเบี้ย

อ้างอิง

แก้
 1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ตั้งเป็นกิ่งอำเภอพญาเม็งราย http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2524/D/068/1283.PDF เก็บถาวร 2012-04-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 2. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งอำเภอพญาเม็งราย อำเภอพบพระ อำเภอทับคล้อ อำเภอบ้านโคก และอำเภอโพธิ์ไทร พ.ศ. ๒๕๓๐|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2530/A/156/26.PDF เก็บถาวร 2012-04-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 3. จำนวนประชากรและบ้าน จำแนกเป็นรายอำเภอ และรายตำบล จังหวัดเชียงราย ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553, สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย