อำเภอสีดา

อำเภอในจังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

สีดา เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมาขึ้นชื่อเรื่องการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทอผ้าไหมมัดหมี่ มีหมู่บ้านชุมชนนวัตวิถีเสน่ห์อีสานให้ท่องเที่ยวมากมาย มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่ออย่าง ปรางค์กู่สีดา บ่อไก่แก้ว

อำเภอสีดา
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Sida
คำขวัญ: 
ปรางค์สีดาเมืองโบราณ ตำนานบ่อไก่แก้ว
งามเพริศแพร้วผ้าไหม กุ้มข้าวใหญ่บุญคูณลาน
สืบสานเพลงโคราช ด๊ะดาดขนมไทย
แผนที่จังหวัดนครราชสีมา เน้นอำเภอสีดา
แผนที่จังหวัดนครราชสีมา เน้นอำเภอสีดา
พิกัด: 15°32′33″N 102°33′57″E / 15.54250°N 102.56583°E / 15.54250; 102.56583
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครราชสีมา
พื้นที่
 • ทั้งหมด170.1 ตร.กม. (65.7 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด23,693 คน
 • ความหนาแน่น139.29 คน/ตร.กม. (360.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 30430
รหัสภูมิศาสตร์3031
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอสีดา เลขที่ 230
หมู่ที่ 1 ถนนสีดา-ประทาย ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

อำเภอสีดาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังต่อไปนี้

ประวัติ แก้

 • วันที่ 1 กรกฎาคม 2540 ได้แยกพื้นที่ตำบลสีดา ตำบลโพนทอง ตำบลโนนประดู่ ตำบลสามเมือง และตำบลหนองตาดใหญ่ มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอสีดา ขึ้นกับอำเภอบัวใหญ่ พร้อมกับโอนสุขาภิบาลสีดา มาขึ้นอยู่กับกิ่งอำเภอสีดา [1]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลสีดา เป็นเทศบาลตำบลสีดา
 • วันที่ 8 กันยายน 2550 ยกฐานะเป็น อำเภอสีดา [2]

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

อำเภอสีดาแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล 50 หมู่บ้าน ได้แก่

ลำดับที่ อักษรไทย อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด
(พ.ศ. 2560)[3]
ประชากรแยกตามส่วนท้องถิ่น
(พ.ศ. 2560)[3]
1. สีดา Sida 11 4,831 1,249
3,582
(ทต. สีดา)
(อบต. สีดา)
2. โพนทอง Phon Thong 10 5,269 1,964
3,305
(ทต. สีดา)
(อบต. โพนทอง)
3. โนนประดู่ Non Pradu 10 3,861 3,861 (อบต. โนนประดู่)
4. สามเมือง Sam Mueang 10 4,813 570
4,243
(ทต. สีดา)
(อบต. สามเมือง)
5. หนองตาดใหญ่ Nong Tat Yai 9 5,473 5,473 (อบต. หนองตาดใหญ่)
รวม 50 24,247 3,783 (เทศบาล)
20,464 (อบต.)

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

ท้องที่อำเภอสีดาประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลสีดา ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลสีดา ตำบลโพนทอง และตำบลสามเมือง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสีดา (นอกเขตเทศบาลตำบลสีดา)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพนทอง (นอกเขตเทศบาลตำบลสีดา)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนประดู่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสามเมือง (นอกเขตเทศบาลตำบลสีดา)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองตาดใหญ่ทั้งตำบล

อ้างอิง แก้

 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ตั้งเป็นกิ่งอำเภอสีดา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 114 (พิเศษ 51 ง): 10. 25 มิถุนายน 2540. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2009-01-26. สืบค้นเมื่อ 2008-12-27.
 2. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย อำเภอดอนจาน อำเภอนาคู อำเภอสามชัย อำเภอโกสัมพีนคร อำเภอบึงสามัคคี อำเภอโคกโพธิ์ไชย อำเภอซำสูง อำเภอโนนศิลา อำเภอบ้านแฮด อำเภอเวียงเก่า อำเภอหนองนาคำ อำเภอเขาคิชฌกูฏ อำเภอคลองเขื่อน อำเภอเกาะจันทร์ อำเภอเนินขาม อำเภอหนองมะโมง อำเภอซับใหญ่ อำเภอดอยหลวง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอดอยหล่อ อำเภอแม่ออน อำเภอหาดสำราญ อำเภอเกาะกูด อำเภอเกาะช้าง อำเภอวังเจ้า อำเภอวังยาง อำเภอเทพารักษ์ อำเภอบัวลาย อำเภอพระทองคำ อำเภอเมืองยาง อำเภอลำทะเมนชัย อำเภอสีดา อำเภอช้างกลาง อำเภอนบพิตำ อำเภอชุมตาบง อำเภอแม่เปิน อำเภอภูเพียง อำเภอแคนดง อำเภอบ้านด่าน อำเภอสามร้อยยอด อำเภอภูกามยาว อำเภอภูซาง อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอดงเจริญ อำเภอบึงนาราง อำเภอสากเหล็ก อำเภอกุดรัง อำเภอชื่นชม อำเภอเชียงขวัญ อำเภอทุ่งเขาหลวง อำเภอหนองฮี อำเภอสุขสำราญ อำเภอเขาชะเมา อำเภอนิคมพัฒนา อำเภอบ้านคา อำเภอเวียงหนองล่อง อำเภอหนองหิน อำเภอเอราวัณ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อำเภอศิลาลาด อำเภอมะนัง อำเภอบางเสาธง อำเภอโคกสูง อำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวิภาวดี อำเภอเขวาสินรินทร์ อำเภอโนนนารายณ์ อำเภอพนมดงรัก อำเภอศรีณรงค์ อำเภอเฝ้าไร่ อำเภอโพธิ์ตาก อำเภอรัตนวาปี อำเภอสระใคร อำเภอกู่แก้ว อำเภอประจักษ์ศิลปาคม อำเภอนาตาล อำเภอนาเยีย อำเภอน้ำขุ่น อำเภอสว่างวีระวงศ์ และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. 2550" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. 24 สิงหาคม 2550. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2007-09-30. สืบค้นเมื่อ 2008-12-27.
 3. 3.0 3.1 รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน พ.ศ. 2560 จังหวัดนครราชสีมา กรมการปกครอง