อำเภอจอมพระ

อำเภอในจังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทย

จอมพระ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์

อำเภอจอมพระ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Chom Phra
คำขวัญ: 
จอมพระเมืองเก่า เล่าลือปราสาทหิน
ถิ่นงามวัฒนธรรม เลิศล้ำผ้าไหม
สะอาดใสลำน้ำชี เกษตรอินทรีย์
เป็นเลิศ ก่อเกิดข้าวหอมมะลิ
แผนที่จังหวัดสุรินทร์ เน้นอำเภอจอมพระ
แผนที่จังหวัดสุรินทร์ เน้นอำเภอจอมพระ
พิกัด: 15°7′3″N 103°36′41″E / 15.11750°N 103.61139°E / 15.11750; 103.61139
ประเทศ ไทย
จังหวัดสุรินทร์
พื้นที่
 • ทั้งหมด429.0 ตร.กม. (165.6 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด58,704 คน
 • ความหนาแน่น136.84 คน/ตร.กม. (354.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 32180
รหัสภูมิศาสตร์3204
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอจอมพระ หมู่ที่ 6 ถนนปัทมานนท์ ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

อำเภอจอมพระเดิมอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอท่าตูม ต่อมาได้ยกฐานะตั้งเป็นกิ่งอำเภอเมื่อ พ.ศ. 2502 โดยใช้ชื่อของตำบลจอมพระตั้งเป็นชื่อของกิ่งอำเภอ เรียกว่า กิ่งอำเภอจอมพระ ต่อมาเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2508 ได้มีพระราชฏีกาให้ยกฐานะเป็นอำเภอ เรียกว่า อำเภอจอมพระ ที่มาของชื่อ "จอมพระ" นี้ ไม่สามารถค้นหาหลักฐานอ้างอิงได้แน่นอน เป็นแต่เพียงตำนานของชาวบ้านได้เล่าขานสืบต่อมา ย้อนหลังไปเมื่อประมาณ 329 ปีเศษ มีชนเผ่าหนึ่งขนานนามตนเองว่า "ส่วย" ได้อพยพมาจากเมืองอัตตะปือแสนปาง (ในแขวงจำปาศักดิ์ ประเทศลาวในปัจจุบัน) มาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนในแถบอำเภอจอมพระ บ้านจอมพระในปัจจุบัน ณ ที่แห่งนี้ ได้พบปราสาทหินศิลาแลงซึ่งมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ภายใน เมื่อได้พบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพบูชาเช่นนี้ ชาวบ้านจึงได้ขนานนามชื่อหมู่บ้าน "จอมพระ" ปราสาทหินดังกล่าวปัจจุบันถือว่าเป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของอำเภอ ในบริเวณดังกล่าวมีสำนักสงฆ์ตั้งอยู่เรียกว่า "วัดป่าจอมพระ"

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอจอมพระตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอจอมพระแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 9 ตำบล 105 หมู่บ้าน

1. จอมพระ (Chom Phra) 15 หมู่บ้าน 6. บ้านผือ (Ban Phue) 11 หมู่บ้าน
2. เมืองลีง (Mueang Ling) 18 หมู่บ้าน 7. ลุ่มระวี (Lum Rawi) 10 หมู่บ้าน
3. กระหาด (Krahat) 9 หมู่บ้าน 8. ชุมแสง (Chum Saeng) 7 หมู่บ้าน
4. บุแกรง (Bu Kraeng) 15 หมู่บ้าน 9. เป็นสุข (Pen Suk) 10 หมู่บ้าน
5. หนองสนิท (Nong Sanit) 10 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอจอมพระประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลจอมพระ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลจอมพระ
  • เทศบาลตำบลกระหาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกระหาดทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลบุแกรง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบุแกรงทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจอมพระ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลจอมพระ)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองลีงทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองสนิททั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านผือทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มระวี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลุ่มระวีทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชุมแสงทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสุข ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเป็นสุขทั้งตำบล

โรงเรียนมัธยมศึกษาแก้ไข

ชาวอำเภอที่มีชื่อเสียงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข