อำเภอตะโหมด

อำเภอในจังหวัดพัทลุง ประเทศไทย

ตะโหมด เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพัทลุง เดิมอยู่ในการปกครองของพื้นที่อำเภอปากพะยูนทั้งหมด ต่อมาในปี พ.ศ. 2499 ได้ย้ายมาขึ้นกับอำเภอเขาชัยสน[1] และตั้งเป็นกิ่งอำเภอในปี พ.ศ. 2520[2] ก่อนที่จะยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอในปี พ.ศ. 2529[3]

อำเภอตะโหมด
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Tamot
คำขวัญ: 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หลักรวมใจสองศาสนา ศูนย์กลางการค้าแม่ขรี ยังมีเงาะป่าซาไก
แผนที่จังหวัดพัทลุง เน้นอำเภอตะโหมด
แผนที่จังหวัดพัทลุง เน้นอำเภอตะโหมด
พิกัด: 7°20′24″N 100°6′42″E / 7.34000°N 100.11167°E / 7.34000; 100.11167
ประเทศ ไทย
จังหวัดพัทลุง
พื้นที่
 • ทั้งหมด264.26 ตร.กม. (102.03 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด31,518 คน
 • ความหนาแน่น119.27 คน/ตร.กม. (308.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 93160
รหัสภูมิศาสตร์9304
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอตะโหมด หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอตะโหมดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอตะโหมดแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 3 ตำบล 33 หมู่บ้าน ได้แก่

1. แม่ขรี (Mae Khari) 11 หมู่บ้าน
2. ตะโหมด (Tamod) 12 หมู่บ้าน
3. คลองใหญ่ (Khlong Yai) 10 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอตะโหมดประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลแม่ขรี ครอบคลุมพื้นที่หมู่ 1 (บางส่วน), 2 (บางส่วน), 3 (บางส่วน) ตำบลแม่ขรี และหมู่ 7 (บางส่วน), 8 (บางส่วน), 10 (บางส่วน) ตำบลโคกสัก ในเขตอำเภอบางแก้ว
  • เทศบาลตำบลตะโหมด ครอบคลุมพื้นที่หมู่ 3 (บางส่วน), 4 (บางส่วน), 9 (บางส่วน), 11 (บางส่วน), 12 (บางส่วน) ตำบลตะโหมด และหมู่ 1 (บางส่วน), 2 (บางส่วน), 9 (บางส่วน) ตำบลคลองใหญ่
  • เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ครอบคลุมพื้นที่หมู่ 1–2, 3 (บางส่วน), 4 (บางส่วน), 5–8, 9 (บางส่วน),10, 11 (บางส่วน), 12 (บางส่วน) ตำบลตะโหมด (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลตะโหมด)
  • เทศบาลตำบลควนเสาธง ครอบคลุมพื้นที่หมู่ 1 (บางส่วน), 2 (บางส่วน), 3 (บางส่วน), 4–11 ตำบลแม่ขรี (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลแม่ขรี)
  • เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่หมู่ 1 (บางส่วน), 2 (บางส่วน), 3–8, 9 (บางส่วน), 10 ตำบลคลองใหญ่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลตะโหมด)


อ้างอิงแก้ไข

  1. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดแพร่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดพัทลุง พ.ศ. ๒๔๙๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 73 (16 ก): 147–150. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499
  2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ตั้งเป็นกิ่งอำเภอตะโหมด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 94 (70 ง): 3188.
  3. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอคลองลาน อำเภอสุคิริน อำเภอตะโหมด อำเภอห้วยทับทัน และอำเภอปากคาด พ.ศ. ๒๕๒๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 103 (45 ง): (ฉบับพิเศษ) 4-6. วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2529