อำเภอตะโหมด

อำเภอในจังหวัดพัทลุง ประเทศไทย

ตะโหมด เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพัทลุง เดิมอยู่ในการปกครองของพื้นที่อำเภอปากพะยูนทั้งหมด ต่อมาในปี พ.ศ. 2499 ได้ย้ายมาขึ้นกับอำเภอเขาชัยสน[1] และตั้งเป็นกิ่งอำเภอในปี พ.ศ. 2520[2] ก่อนที่จะยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอในปี พ.ศ. 2529[3]

อำเภอตะโหมด
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Tamot
คำขวัญ: 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หลักรวมใจสองศาสนา ศูนย์กลางการค้าแม่ขรี ยังมีเงาะป่าซาไก
แผนที่จังหวัดพัทลุง เน้นอำเภอตะโหมด
แผนที่จังหวัดพัทลุง เน้นอำเภอตะโหมด
พิกัด: 7°20′24″N 100°6′42″E / 7.34000°N 100.11167°E / 7.34000; 100.11167
ประเทศ ไทย
จังหวัดพัทลุง
พื้นที่
 • ทั้งหมด264.26 ตร.กม. (102.03 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด31,518 คน
 • ความหนาแน่น119.27 คน/ตร.กม. (308.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 93160
รหัสภูมิศาสตร์9304
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอตะโหมด หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้ไข

อำเภอตะโหมดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง แก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้ไข

อำเภอตะโหมดแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 3 ตำบล 33 หมู่บ้าน ได้แก่

1. แม่ขรี (Mae Khari) 11 หมู่บ้าน
2. ตะโหมด (Tamot) 12 หมู่บ้าน
3. คลองใหญ่ (Khlong Yai) 10 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไข

ท้องที่อำเภอตะโหมดประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลแม่ขรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่ขรี (เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 1, 6–7) และตำบลโคกสัก (เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 7–8, 10) ในเขตอำเภอบางแก้ว
  • เทศบาลตำบลตะโหมด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตะโหมด (เฉพาะพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 3–4, 9, 11–12) และตำบลคลองใหญ่ (เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 1–2, 9)
  • เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตะโหมด (เฉพาะพื้นที่หมู่ 1–2, 5–8, 10 และบางส่วนของหมู่ที่ 3–4, 9, 11–12 ; เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลตะโหมด)
  • เทศบาลตำบลควนเสาธง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่ขรี (เฉพาะพื้นที่หมู่ 2–5, 8–11 และบางส่วนของหมู่ที่ 1, 6–7 ; เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลแม่ขรี)
  • เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองใหญ่ (เฉพาะพื้นที่หมู่ 3–8, 10 และบางส่วนของหมู่ที่ 1–2, 9 ; เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลตะโหมด)

อ้างอิง แก้ไข

  1. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดแพร่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดพัทลุง พ.ศ. ๒๔๙๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 73 (16 ก): 147–150. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499
  2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ตั้งเป็นกิ่งอำเภอตะโหมด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 94 (70 ง): 3188. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-02-24. สืบค้นเมื่อ 2022-07-26.
  3. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอคลองลาน อำเภอสุคิริน อำเภอตะโหมด อำเภอห้วยทับทัน และอำเภอปากคาด พ.ศ. ๒๕๒๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 103 (45 ง): (ฉบับพิเศษ) 4-6. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-02-24. สืบค้นเมื่อ 2022-07-26. วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2529