อำเภอยางชุมน้อย

อำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย

ยางชุมน้อย เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ เป็นแหล่งผลิตหอมแดงใหญ่ที่สุดของจังหวัดศรีสะเกษ มีเกษตรกรกว่า 3,000 คน ปลูกหอมแดงเป็นเนื้อที่กว่า 9,300 ไร่ ผลผลิตหอมแดงประมาณ 26,000 ตันต่อปี สินค้าแปรรูปอื่น ๆ ที่เป็นที่นิยมได้แก่ กระเทียมโทนดองน้ำผึ้ง, หอมเจียวปลากรอบ, แยมหอมเจียว โดยทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้และสร้างงานให้แก่คนในชุมชน และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่สนับสนุน

อำเภอยางชุมน้อย
แผนที่จังหวัดศรีสะเกษ เน้นอำเภอยางชุมน้อย
คำขวัญ: ยางชุมน้อย แดนคนขยัน หมั่นทำกิน
ถิ่นหอมแดง แหล่งกระเทียมโทน
พิกัดภูมิศาสตร์: 15°15′42″N 104°24′6″E / 15.26167°N 104.40167°E / 15.26167; 104.40167
อักษรไทยอำเภอยางชุมน้อย
อักษรโรมันAmphoe Yang Chum Noi
จังหวัดศรีสะเกษ
พื้นที่
 • ทั้งหมด210.0 ตร.กม. (81.1 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด36,491 คน
 • ความหนาแน่น173.76 คน/ตร.กม. (450.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์33190
รหัสภูมิศาสตร์3302
ที่ตั้ง
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอยางชุมน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 33180
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอยางชุมน้อยตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอยางชุมน้อยแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 7 ตำบล 80 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ยางชุมน้อย (Yang Chum Noi) 10 หมู่บ้าน
2. ลิ้นฟ้า (Lin Fa) 14 หมู่บ้าน
3. คอนกาม (Khon Kam) 13 หมู่บ้าน
4. โนนคูณ (Non Khun) 14 หมู่บ้าน
5. กุดเมืองฮาม (Kut Mueang Ham) 8 หมู่บ้าน
6. บึงบอน (Bueng Bon) 13 หมู่บ้าน
7. ยางชุมใหญ่ (Yang Chum Yai) 8 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอยางชุมน้อยประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลยางชุมน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยางชุมน้อยทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลิ้นฟ้าทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคอนกามทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนคูณทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเมืองฮาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดเมืองฮามทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบึงบอนทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลยางชุมใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยางชุมใหญ่ทั้งตำบล

วัฒนธรรมแก้ไข

  • งานเทศกาลหอมแดง ของดียางชุม เป็นงานเทศกาลที่จัดขึ้นทุกปี เนื่องจากว่าชาวอำเภอยางชุมน้อยปลูกหอม กระเทียมเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นจำนวนมาก และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกร ในงานจะมีการประกวดกิจกรรมทางด้านการเกษตร การแข่งขันกีฬา การประกวดธิดาหอมแดง และอื่นๆอีกมากมาย กำหนดจัดงานประมาณ เดือน มีนาคมของทุกปี
  • ประเพณีบุญบั้งไฟ ชาวอีสานส่วนใหญ่ถือว่าเมื่อจะเรื่มเข้าสู่ฤดูทำนา จะมีการจุดบั้งไฟเพื่อขอฝนจากเทวดา ให้มีฝนตกต้องตามฤดูกาล ในงานประเพณีนี้ มีการประกวดหลายอย่าง เช่น ขบวนแห่ การการจุดบั้งไฟสูง เป็นที่สนุกสนานและชื่นชอบของบุคคลทั่วไป

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข