เปิดเมนูหลัก

อำเภอบ้านหมอ

อำเภอในจังหวัดสระบุรี ประเทศไทย

บ้านหมอ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสระบุรี

อำเภอบ้านหมอ
แผนที่จังหวัดสระบุรี เน้นอำเภอบ้านหมอ
เผือกหัวโต แตงโมหวาน
ถิ่นฐานอุตสาหกรรม นกน้ำทะเลเทียม
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยอำเภอบ้านหมอ
อักษรโรมันAmphoe Ban Mo
จังหวัดสระบุรี
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่203.6 ตร.กม.
ประชากร42,738 คน (พ.ศ. 2561)
ความหนาแน่น209.91 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์1906
รหัสไปรษณีย์30,
18210 (เฉพาะหมู่ที่ 8 ตำบลหรเทพ),
18270 (เฉพาะตำบลบ้านครัวและเลขที่ 49 หมู่ที่ 11 บริษัท เหล็กสยาม จำกัด ตำบลบางโขมด)
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอบ้านหมอ ถนนเทศบาล 9 ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130
พิกัด14°36′56″N 100°43′38″E / 14.61556°N 100.72722°E / 14.61556; 100.72722
โทรศัพท์0 3620 1390
โทรสาร0 3620 1390
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เนื้อหา

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอบ้านหมอตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอบ้านหมอแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 9 ตำบล 79 หมู่บ้าน

1. บ้านหมอ (Ban Mo) 6. โคกใหญ่ (Khok Yai)
2. บางโขมด (Bang Khamot) 7. ไผ่ขวาง (Phai Khwang)
3. สร่างโศก (Sang Sok) 8. บ้านครัว (Ban Khrua)
4. ตลาดน้อย (Talat Noi) 9. หนองบัว (Nong Bua)
5. หรเทพ (Horathep)

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอบ้านหมอประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลบ้านหมอ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบ้านหมอ
 • เทศบาลตำบลท่าลาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านครัวทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลตลาดน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตลาดน้อยทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลบางโขมด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางโขมดทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลสร่างโศก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสร่างโศกทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลหนองบัว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองบัวทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านหมอ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลบ้านหมอ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่หรเทพ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหรเทพและตำบลโคกใหญ่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไผ่ขวางทั้งตำบล

สถานที่ท่องเที่ยวแก้ไข

 • บ่อน้ำโบราณ
 • ทะเลสาบบ้านหมอ
 • เมืองขีดขิน
 • ถนนพระเจ้าทรงธรรม

การคมนาคมแก้ไข

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3022 พระพุทธบาท-ท่าเรือ