เปิดเมนูหลัก

อำเภอดอนพุด

อำเภอในจังหวัดสระบุรี ประเทศไทย

ดอนพุด เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสระบุรี

อำเภอดอนพุด
แผนที่จังหวัดสระบุรี เน้นอำเภอดอนพุด
วิปัสสนาลือเลื่อง พระเครื่องหลวงพ่อเฮ็น ดีเด่นเครื่องจักสาน กล่าวขานเรื่องงูเห่า นกเขาขันเสียงดี ประเพณีกำฟ้า
ปลามีชุกชุม
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยอำเภอดอนพุด
อักษรโรมันAmphoe Don Phut
จังหวัดสระบุรี
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่58.714 ตร.กม.
ประชากร6,766 คน (พ.ศ. 2561)
ความหนาแน่น115.23 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์1907
รหัสไปรษณีย์18210
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอดอนพุด หมู่ที่ 3 ตำบลดอนพุด อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี 18210
พิกัด14°35′32″N 100°37′42″E / 14.59222°N 100.62833°E / 14.59222; 100.62833
โทรศัพท์0 3639 5115-6
โทรสาร0 3639 5115-6
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เนื้อหา

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอดอนพุดตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอดอนพุดแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 4 ตำบล 28 หมู่บ้าน

1. ดอนพุด (Don Phut) 5 หมู่บ้าน
2. ไผ่หลิ่ว (Phai Lio) 7 หมู่บ้าน
3. บ้านหลวง (Ban Luang) 7 หมู่บ้าน
4. ดงตะงาว (Dong Ta-ngao) 9 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอดอนพุดประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลดอนพุด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนพุด ตำบลไผ่หลิ่ว และตำบลบ้านหลวงทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะงาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงตะงาวทั้งตำบล