อำเภอนาเยีย

อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย

นาเยีย เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี

อำเภอนาเยีย
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Na Yia
คำขวัญ: 
ดินแดนแห่งธัญญาหาร สายธารลำโดมใหญ่
งามวิไลสามนา ปวงประชาสถาพร
แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี เน้นอำเภอนาเยีย
แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี เน้นอำเภอนาเยีย
พิกัด: 15°3′36″N 105°3′36″E / 15.06000°N 105.06000°E / 15.06000; 105.06000
ประเทศ ไทย
จังหวัดอุบลราชธานี
พื้นที่
 • ทั้งหมด227.0 ตร.กม. (87.6 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด27,479 คน
 • ความหนาแน่น121.05 คน/ตร.กม. (313.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 34160
รหัสภูมิศาสตร์3429
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอนาเยีย หมู่ที่ 8 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 34160
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

อำเภอนาเยียตั้งอยู่ทางตอนกลาง ค่อนไปทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ

แก้

ท้องที่อำเภอนาเยียเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเดชอุดม ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอนาเยีย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม ปีเดียวกัน[1] ต่อมาในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอนาเยีย โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[2]

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

อำเภอนาเยียแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 3 ตำบล 43 หมู่บ้าน ได้แก่

1. นาเยีย (Na Yia) 21 หมู่บ้าน
2. นาดี (Na Di) 13 หมู่บ้าน
3. นาเรือง (Na Rueang) 9 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

ท้องที่อำเภอนาเยียประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลนาเยีย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลนาเยีย
  • เทศบาลตำบลนาจาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาเยีย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลนาเยีย)
  • เทศบาลตำบลนาเรือง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาเรืองทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาดีทั้งตำบล

อ้างอิง

แก้
  1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งเป็นกิ่งอำเภอนาเยีย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 110 (74 ง): 17. June 8, 1993. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2009-01-26. สืบค้นเมื่อ 2009-01-10.
  2. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย...และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. August 24, 2007. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2007-09-30. สืบค้นเมื่อ 2009-01-10.