อำเภอนาโพธิ์

อำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย

นาโพธิ์ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจังหวัด มีชื่อเสียงด้านการเป็นแหล่งทอผ้าไหมมัดหมี่ที่สวยงาม

อำเภอนาโพธิ์
แผนที่จังหวัดบุรีรัมย์ เน้นอำเภอนาโพธิ์
คำขวัญ: 
เหนือสุดบุรีรัมย์ วัฒนธรรมล้ำค่า
ตระการตาบุญบั้งไฟ ผ้าไหมสวยนาโพธิ์
พิกัดภูมิศาสตร์: 15°38′42″N 102°57′6″E / 15.64500°N 102.95167°E / 15.64500; 102.95167
อักษรไทยอำเภอนาโพธิ์
อักษรโรมันAmphoe Na Pho
จังหวัดบุรีรัมย์
พื้นที่
 • ทั้งหมด255.0 ตร.กม. (98.5 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)
 • ทั้งหมด32,293 คน
 • ความหนาแน่น126.64 คน/ตร.กม. (328.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 31230
รหัสภูมิศาสตร์3113
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอนาโพธิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอนาโพธิ์ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอนาโพธิ์แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 5 ตำบล 65 หมู่บ้าน

1. นาโพธิ์ (Na Pho) 14 หมู่บ้าน
2. บ้านคู (Ban Khu) 15 หมู่บ้าน
3. บ้านดู่ (Ban Du) 12 หมู่บ้าน
4. ดอนกอก (Don Kok) 14 หมู่บ้าน
5. ศรีสว่าง (Si Sawang) 10 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอนาโพธิ์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลนาโพธิ์และบางส่วนของตำบลศรีสว่าง
  • องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลนาโพธิ์)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านคูทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านดู่ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนกอกทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีสว่าง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลนาโพธิ์)

ชาวอำเภอนาโพธิ์ที่มีชื่อเสียงแก้ไข