อำเภอเหล่าเสือโก้ก

อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย

เหล่าเสือโก้ก เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี

อำเภอเหล่าเสือโก้ก
แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี เน้นอำเภอเหล่าเสือโก้ก
คำขวัญ: 
เหล่าเสือโก้ก ยกพระธรรมนำพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
พร้อมใจราษฎร์รัฐ ร่วมขจัดภัยแล้ง แพงใหญ่ชัยอุดม
ชื่นชมโพนเมือง รุ่งเรืองหนองบก
พิกัดภูมิศาสตร์: 15°24′24″N 104°55′24″E / 15.40667°N 104.92333°E / 15.40667; 104.92333
อักษรไทยอำเภอเหล่าเสือโก้ก
อักษรโรมันAmphoe Lao Suea Kok
จังหวัดอุบลราชธานี
พื้นที่
 • ทั้งหมด284.0 ตร.กม. (109.7 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด27,957 คน
 • ความหนาแน่น98.44 คน/ตร.กม. (255.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์34000
รหัสภูมิศาสตร์3431
ที่ตั้ง
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก หมู่ที่ 6 ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี 34000
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอเหล่าเสือโก้กตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ที่มาของชื่ออำเภอแก้ไข

พื้นที่ที่ชาวบ้านมาตั้งรกรากทำมาหากินครั้งแรกในท้องที่อำเภอเหล่าเสือโก้กนั้นมีสภาพเป็น "เหล่า" (ไร่ร้าง) มีชื่อเดิมว่า "บ้านเหล่านาชี" อุดมไปด้วยแหล่งน้ำและป่าไม้ เสือเป็นสัตว์ป่าชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ชุกชุมในพื้นที่และมักจะเข้ามาลักจับสัตว์เลี้ยงกินเป็นอาหารอยู่เสมอ มีเรื่องเล่าขานกันมาว่า เช้ามืดวันหนึ่งมีคนเดินไปเจอเสือโดยบังเอิญ เสือจึงร้อง "โก้ก" (โฮก) ด้วยความตกใจและวิ่งหนีไป นับเป็นนิมิตหมายที่ดี ชาวบ้านจึงได้พากันตั้งชื่อหมู่บ้านแห่งนี้เสียใหม่ว่า "บ้านเหล่าเสือโก้ก"[1]

ประวัติแก้ไข

ท้องที่อำเภอเหล่าเสือโก้กเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองอุบลราชธานี ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอเหล่าเสือโก้ก ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2537 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ปีเดียวกัน[2] ต่อมาในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอเหล่าเสือโก้ก โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[3]

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอเหล่าเสือโก้กแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 55 หมู่บ้าน ได้แก่

1. เหล่าเสือโก้ก (Lao Suea Kok) 12 หมู่บ้าน
2. โพนเมือง (Phon Mueang) 17 หมู่บ้าน
3. แพงใหญ่ (Phaeng Yai) 13 หมู่บ้าน
4. หนองบก (Nong Bok) 13 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอเหล่าเสือโก้กประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเหล่าเสือโก้กทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเมือง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพนเมืองทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแพงใหญ่ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองบกทั้งตำบล

โรงเรียนในอำเภอแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. นามานุกรมภูมิศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หรือ http://www.lib.ubu.ac.th/html/ub_info/other/name/laosuekok.html
  2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งเป็นกิ่งอำเภอเหล่าเสือโก้ก" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 111 (42 ง): 28. 26 พฤษภาคม 2537. Check date values in: |date= (help)
  3. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย...และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. 24 สิงหาคม 2550. Check date values in: |date= (help)