อำเภอนาดูน

อำเภอในจังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย

นาดูน เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดมหาสารคาม มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 10 และมีประชากรมากเป็นอันดับ 9 ของจังหวัด

อำเภอนาดูน
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Na Dun
คำขวัญ: 
พระธาตุนาดูน ศูนย์รวมจิตใจ น้ำดูนใสศักดิ์สิทธิ์
วิจิตรสวนวลัยรุกขเวช เขตปรางค์กู่สันตรัตน์คู่เมือง
ลือเลื่องอารยธรรมจัมปาศรี
แผนที่จังหวัดมหาสารคาม เน้นอำเภอนาดูน
แผนที่จังหวัดมหาสารคาม เน้นอำเภอนาดูน
พิกัด: 15°42′50″N 103°13′37″E / 15.71389°N 103.22694°E / 15.71389; 103.22694
ประเทศ ไทย
จังหวัดมหาสารคาม
พื้นที่
 • ทั้งหมด248.449 ตร.กม. (95.927 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด37,390 คน
 • ความหนาแน่น150.49 คน/ตร.กม. (389.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 44180
รหัสภูมิศาสตร์4410
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอนาดูน หมู่ที่ 6 ถนนกลางเมือง ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 44180
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

อำเภอนาดูนมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ แก้

อำเภอนาดูนเดิมเป็นหมู่บ้านที่ได้ยกฐานะให้เป็นตำบล มีชื่อว่า ตำบลนาดูน อยู่ในความปกครองของอำเภอวาปีปทุม ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดมหาสารคามไปทางทิศใต้ประมาณ 65 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวอำเภอไปทางทิศใต้ประมาณ 26 กิโลเมตร การเดินทางไปติดต่อราชการของประชาชนไปมายากลำบากมาก เนื่องจากระยะทางไกล การคมนาคมไม่สะดวก ต้องเดินทางด้วยเท้า ใช้สัตว์ หรือใช้ล้อเกวียนเป็นพาหนะ ประกอบกับมีป่าไม้เกิดขึ้นหนาแน่น เป็นที่หลบซ่อนของโจรผู้ร้ายโดยเฉพาะโจรปล้นทรัพย์สินมีชุกชมมาก ด้วยเหตุดังกล่าว ประชาชนชาวตำบลนาดูนจึงได้ปรึกษาหารือกันทำเรื่องขอยกฐานะตำบลนาดูนขึ้นเป็นกิ่งอำเภอนาดูน ในปี พ.ศ. 2508 ราษฎรตำบลนาดูนได้เสนอเรื่องขอยกฐานะตำบลนาดูนขึ้นเป็นกิ่งอำเภอ และได้จัดหาที่ดินสำหรับปลูกสร้างสถานที่ราชการ 502 ไร่ โดยขอรับบริจาคจากประชาชนและใช้ที่สาธารณะทำเลเลี้ยงสัตว์

ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2512 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศตั้ง กิ่งอำเภอนาดูน ต่อมากิ่งอำเภอนาดูนได้ยกฐานะเป็น อำเภอนาดูน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2522

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

การปกครองส่วนท้องที่ แก้

อำเภอนาดูนแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 9 ตำบล 94 หมู่บ้าน ได้แก่

1. นาดูน (Na Dun) 10 หมู่บ้าน 6. หัวดง (Hua Dong) 15 หมู่บ้าน
2. หนองไผ่ (Nong Phai) 8 หมู่บ้าน 7. ดงยาง (Dong Yang) 11 หมู่บ้าน
3. หนองคู (Nong Khu) 14 หมู่บ้าน 8. กู่สันตรัตน์ (Ku Santarat) 9 หมู่บ้าน
4. ดงบัง (Dong Bang) 9 หมู่บ้าน 9. พระธาตุ (Phra That) 8 หมู่บ้าน
5. ดงดวน (Dong Duan) 10 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

ท้องที่อำเภอนาดูนประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลนาดูน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาดูนทั้งตำบลและบางส่วนของตำบลพระธาตุ
 • เทศบาลตำบลหัวดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหัวดงทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลหนองไผ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองไผ่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองคูทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงบังทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงดวนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดงยาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงยางทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกู่สันตรัตน์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกู่สันตรัตน์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพระธาตุ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลนาดูน)

สถานที่ท่องเที่ยว แก้

 • พระบรมธาตุนาดูน
 • พุทธมณฑลอีสาน
 • พิพิธภัณฑ์นครจัมปาศรี
 • พิพิธภัณฑ์บ้านอีสาน
 • สถาบันวิจัยวลัยรุกเวท
 • บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
 • กู่สันตรัตน์
 • กู่น้อย
 • ศาลานางขาว

อ้างอิง แก้