อำเภอภูสิงห์

อำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย

ภูสิงห์ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชา และมีจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ ซึ่งเป็นเส้นทางที่เดินทางไปยังนครวัด-นครธม โดยใช้ถนนสาย 67 (ช่องสะงำ-อัลลองเวง-เสียมราฐ) ระยะทางเพียง 135 กิโลเมตร

อำเภอภูสิงห์
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Phu Sing
คำขวัญ: 
แดนเขื่อนดิน ถิ่นพระพุทธบาท
อภิวาทหลวงปู่สรวง โครงการหลวงศูนย์เกษตร
เขตผ่านแดนช่องสะงำ งามล้ำธรรมชาติ
แผนที่จังหวัดศรีสะเกษ เน้นอำเภอภูสิงห์
แผนที่จังหวัดศรีสะเกษ เน้นอำเภอภูสิงห์
พิกัด: 14°32′48″N 104°7′54″E / 14.54667°N 104.13167°E / 14.54667; 104.13167
ประเทศ ไทย
จังหวัดศรีสะเกษ
พื้นที่
 • ทั้งหมด940.1 ตร.กม. (363.0 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด54,779 คน
 • ความหนาแน่น58.27 คน/ตร.กม. (150.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 33140
รหัสภูมิศาสตร์3317
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอภูสิงห์ หมู่ที่ 11 ถนนพญาเมืองภู ตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ

แก้

อำเภอภูสิงห์เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ประมาณ 50 กิโลเมตรประชาชนเดินทางมาติดต่อราชการที่อำเภอขุขันธ์ไม่ได้รับความสะดวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในตำบล หมู่บ้าน ตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา ที่ต้องเดินทางมาติดต่อราชการในอำเภอขุขันธ์ และเนื่องด้วยอำเภอขุขันธ์มีพื้นที่กว้างขวางประกอบด้วย 21 ตำบล 272 หมู่บ้าน ประชากรประมาณ 174,652 คน ( ข้อมูลปี พ.ศ. 2533 ) การปกครองดูแลไม่ทั่วถึงต่อมาปี พ.ศ. 2516 กำนันตำบลละลม อำเภอขุขันธ์ ได้ขอตั้ง กิ่งอำเภอละลม โดยผนวกเอาตำบลโสนบางส่วนซึ่งได้แก่บ้านสวาย บ้านขนุน และบ้านคำเผือเข้าด้วยกัน โดยกำหนดให้มีศูนย์กลางที่ตั้งอำเภออยู่ที่บ้านละลม ตำบลละลม อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ แต่กระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นไม่อนุมัติการจัดตั้ง พอถึงปี พ.ศ. 2528 กำนันตำบลละลมได้พยายามขอตั้งกิ่งอำเภอละลมอีกครั้งแต่ไม่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยเพราะขณะนั้นมีเพียง 1 ตำบลคือตำบลละลมไม่เข้าเกณฑ์การจัดตั้งกิ่งอำเภอจึงได้ขอแยกตำบลห้วยตามอญ และตำบลห้วยตึ๊กชู ออกจากตำบลละลมและขอแยกตำบลโคกตาล ตำบลตะเคียนราม และตำบลดงรักออกจาก ตำบลปรือใหญ่

ต่อมาตำบลห้วยตึ๊กชู ตำบลโคกตาล ตำบลละลม ตำบลห้วยตามอญ ตำบลดงรัก และตำบลตะเคียนราม อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ประชุมพิจารณาร่วมกันมีมติให้ขออนุญาตตั้งกิ่งอำเภอขึ้น ให้ชื่อว่า “ กิ่งอำเภอภูสิงห์ ” โดยให้ตั้งที่ทำการอยู่ที่บ้านตะแบง ตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพราะเป็นศูนย์กลางของทุกตำบลมีถนนเชื่อมโยงติดต่อกันทุกตำบล จึงได้เสนอเรื่องราวผ่านตามลำดับขั้นตอนของทางราชการ

กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติจัดตั้งกิ่งอำเภอตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2533 โดยแยกการปกครองออกจากอำเภอขุขันธ์ มีตำบลในเขตปกครอง 6 ตำบล คือตำบลห้วยตึ๊กชู ตำบลละลม ตำบลตะเคียนราม ตำบลห้วยตามอญ ตำบลโคกตาล และตำบลดงรัก ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2534 เป็นต้นไป โดยมีที่ทำการอยู่ที่บ้านตะแบง ตำบลห้วยตึ๊กชู กิ่งอำเภอภูสิงห์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ต่อมาโดยการประกาศของกระทรวงมหาดไทยประกาศแยกตำบลไพรพัฒนา โดยแยกการปกครองออกจากตำบลห้วยตามอญ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2536 รวมเป็น 7 ตำบลในปัจจุบันต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งกิ่งอำเภอภูสิงห์ อำเภอขุขันธ์ เป็น อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ [1]

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

อำเภอภูสิงห์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

อำเภอภูสิงห์แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 7 ตำบล 87 หมู่บ้าน ได้แก่

1. โคกตาล (Khok Tan) 13 หมู่บ้าน 5. ตะเคียนราม (Takhian Ram) 14 หมู่บ้าน
2. ห้วยตามอญ (Huai Ta Mon) 10 หมู่บ้าน 6. ดงรัก (Dong Rak) 8 หมู่บ้าน
3. ห้วยตึ๊กชู (Huai Tuekchu) 18 หมู่บ้าน 7. ไพรพัฒนา (Phrai Phatthana) 10 หมู่บ้าน
4. ละลม (Lalom) 14 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

ท้องที่อำเภอภูสิงห์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกตาลทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตามอญ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยตามอญทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตึ๊กชู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยตึ๊กชูทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลละลม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลละลมทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตะเคียนรามทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงรักทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลไพรพัฒนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไพรพัฒนาทั้งตำบล

การค้าชายแดน

แก้

อำเภอภูสิงห์ มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชา และมีจุดผ่านแดนถาวรที่ใช้ในการค้าขายระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ คือ จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์

เมืองใหม่ช่องสะงำ

แก้

อำเภอภูสิงห์เป็นหนึ่งในสามอำเภอของจังหวัดศรีสะเกษที่มีพื้นที่ติดกับประเทศกัมพูชา ทำให้พื้นที่บริเวณนี้ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในอนาคต โดยการสร้าง เมืองใหม่ช่องสะงำ เพื่อเป็นสถานที่สำหรับรองรับการค้าขาย แลกเปลี่ยนระหว่าง 2 ประเทศ และเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการต่าง ๆ อาทิ สถานีขนส่งผู้โดยสาร ด่านศุลกากรช่องสะงำ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) อีกทั้งยังได้มีการประกาศจัดตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารเมืองใหม่ช่องสะงำแล้ว ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553[2]

เมืองใหม่ช่องสะงำตั้งอยู่ที่ตำบลไพรพัฒนา ห่างจากชายแดนประเทศกัมพูชาเป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร จนปัจจุบัน (พ.ศ. 2553) ยังไม่มีการเปิดใช้อย่างเป็นทางการ

 
ผังเมืองรวม "เมืองใหม่ช่องสะงำ"

สถานที่ท่องเที่ยว

แก้

อ้างอิง

แก้