อำเภอหนองสองห้อง

อำเภอในจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย

หนองสองห้อง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น

อำเภอหนองสองห้อง
แผนที่จังหวัดขอนแก่น เน้นอำเภอหนองสองห้อง
คำขวัญ: 
หนองสองห้องคู่เมือง ลือเลื่องภาพเขียนวังคูณ
ศูนย์รวมนกละเลิงเค็ง นามระเบ็งสวนป่าโนนชาด
พิกัดภูมิศาสตร์: 15°44′1″N 102°47′44″E / 15.73361°N 102.79556°E / 15.73361; 102.79556
อักษรไทยอำเภอหนองสองห้อง
อักษรโรมันAmphoe Nong Song Hong
จังหวัดขอนแก่น
พื้นที่
 • ทั้งหมด514.504 ตร.กม. (198.651 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)
 • ทั้งหมด76,954 คน
 • ความหนาแน่น149.57 คน/ตร.กม. (387.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 40190
รหัสภูมิศาสตร์4015
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง ถนนเจนจบทิศ ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอหนองสองห้องตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอหนองสองห้องแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 12 ตำบล 138 หมู่บ้าน ได้แก่

1. หนองสองห้อง (Nong Song Hong) 18 หมู่บ้าน 7. ดอนดู่ (Don Du) 11 หมู่บ้าน
2. คึมชาด (Khuemchat) 09 หมู่บ้าน 8. ดงเค็ง (Dong Kheng) 13 หมู่บ้าน
3. โนนธาตุ (Non That) 11 หมู่บ้าน 9. หันโจด (Han Chot) 12 หมู่บ้าน
4. ตะกั่วป่า (Takua Pa) 11 หมู่บ้าน 10. ดอนดั่ง (Don Dang) 10 หมู่บ้าน
5. สำโรง (Samrong) 09 หมู่บ้าน 11. วังหิน (Wang Hin) 08 หมู่บ้าน
6. หนองเม็ก (Nong Mek) 15 หมู่บ้าน 12. หนองไผ่ล้อม (Nong Phai Lom) 09 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอหนองสองห้องประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลหนองสองห้อง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองสองห้อง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองสองห้อง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคึมชาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคึมชาดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนธาตุทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตะกั่วป่าทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสำโรงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองเม็กทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนดู่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงเค็งทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหันโจด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหันโจดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนดั่งทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังหินทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองไผ่ล้อมทั้งตำบล