อำเภอวังหิน

อำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย

วังหิน เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัด ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นอำเภอที่มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 220 ซึ่งเป็นถนนสายสำคัญของจังหวัดศรีสะเกษผ่าน

อำเภอวังหิน
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Wang Hin
คำขวัญ: 
วังหินถิ่นธรรมชาติ ประวัติศาสตร์เมืองเก่า
ศรีนครลำดวน มากล้วนหอมแดง
รวมแหล่งอารยธรรม
วีรกรรมตากะจะบ้านดวนใหญ่
ผ้าใหมมัดหมี่ คนดีวังหิน
แผนที่จังหวัดศรีสะเกษ เน้นอำเภอวังหิน
แผนที่จังหวัดศรีสะเกษ เน้นอำเภอวังหิน
พิกัด: 14°56′54″N 104°13′48″E / 14.94833°N 104.23000°E / 14.94833; 104.23000
ประเทศ ไทย
จังหวัดศรีสะเกษ
พื้นที่
 • ทั้งหมด237.619 ตร.กม. (91.745 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด50,536 คน
 • ความหนาแน่น212.68 คน/ตร.กม. (550.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 33270
รหัสภูมิศาสตร์3316
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอวังหิน หมู่ที่ 19 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 33270
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ

แก้

อำเภอวังหิน จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2530 ประกอบด้วยตำบลบุสูง ตำบลดวนใหญ่ ตำบลบ่อแก้ว ตำบลศรีสำราญ และตำบลธาตุ และได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอในปี พ.ศ. 2536

ที่มาของชื่ออำเภอวังหิน ได้ชื่อมาจากวังน้ำว่า  “วังหิน”    เดิมอำเภอวังหินนั้น  ขึ้นอยู่กับการปกครองอำเภอเมืองศรีสะเกษ  ต่อมาได้รับการจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอ   วังหิน  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๓๐  โดยอำเภอวังหินแยกการปกครอง    จากอำเภอเมืองศรีสะเกษ  โดยตั้งชื่อตามห้วงน้ำใกล้ที่ตั้งกิ่งอำเภอ  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของห้วยคล้าเรียกว่า “วังหิน” 

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

อำเภอวังหินตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

อำเภอวังหินแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 8 ตำบล 126 หมู่บ้าน ได้แก่

1. บุสูง (Bu Sung) 22 หมู่บ้าน 5. ศรีสำราญ (Si Samran) 13 หมู่บ้าน
2. ธาตุ (That) 16 หมู่บ้าน 6. ทุ่งสว่าง (Thung Sawang) 15 หมู่บ้าน
3. ดวนใหญ่ (Duan Yai) 18 หมู่บ้าน 7. วังหิน (Wang Hin) 11 หมู่บ้าน
4. บ่อแก้ว (Bo Kaeo) 19 หมู่บ้าน 8. โพนยาง (Phon Yang) 12 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

ท้องที่อำเภอวังหินประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลบุสูง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบุสูงทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลวังหิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังหินทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลธาตุทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดวนใหญ่ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อแก้วทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีสำราญทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งสว่างทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพนยางทั้งตำบล