อำเภอห้วยกระเจา

อำเภอในจังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย

ห้วยกระเจา เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี

อำเภอห้วยกระเจา
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Huai Krachao
พระพุทธมหาเมตตา
พระพุทธมหาเมตตา
คำขวัญ: 
แหล่งหนองนาทะเล เสน่ห์ไทยทรงดำ หัตถกรรมทอผ้า
พระปรางค์ล้ำค่าเขารักษ์ เลื่องลือนักวัวลาน
ถิ่นฐานรำแคน ดินแดนรำเหย่ย งามเอยประเพณีแห่เทียน
แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี เน้นอำเภอห้วยกระเจา
แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี เน้นอำเภอห้วยกระเจา
พิกัด: 14°19′38″N 99°40′0″E / 14.32722°N 99.66667°E / 14.32722; 99.66667
ประเทศ ไทย
จังหวัดกาญจนบุรี
พื้นที่
 • ทั้งหมด622.0 ตร.กม. (240.2 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด33,852 คน
 • ความหนาแน่น54.42 คน/ตร.กม. (140.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 71170
รหัสภูมิศาสตร์7113
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา เลขที่ 399 ถนนบ่อพลอย-อู่ทอง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอห้วยกระเจามีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

ประวัติแก้ไข

แต่เดิมท้องที่อำเภอห้วยกระเจาเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอพนมทวน ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2537 จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น กิ่งอำเภอห้วยกระเจา[1] และเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2540 ได้มีพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 26 กันยายน ให้ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอห้วยกระเจา[2]

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอห้วยกระเจาแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 73 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ห้วยกระเจา (Huai Krachao) 21 หมู่บ้าน
2. วังไผ่ (Wang Phai) 11 หมู่บ้าน
3. ดอนแสลบ (Don Salaep) 24 หมู่บ้าน
4. สระลงเรือ (Sa Long Ruea) 17 หมู่บ้าน
 

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอห้วยกระเจาประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลห้วยกระเจา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยกระเจาทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลสระลงเรือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสระลงเรือทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังไผ่ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนแสลบทั้งตำบล

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งเป็นกิ่งอำเภอห้วยกระเจา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 111 (42 ง): 12. 26 พฤษภาคม 2537. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
  2. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอหนองปรือ อำเภอห้วยกระเจา อำเภอทรายทองวัฒนา อำเภอปางศิลาทอง อำเภอเนินสง่า อำเภอนาทม อำเภอพระพรหม อำเภอแม่วงก์ อำเภอสองแคว อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อำเภอไทยเจริญ อำเภอกาบัง อำเภอพยุห์ อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอภูพาน อำเภอคลองหอยโข่ง อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอนาวัง อำเภอพิบูลย์รักษ์ และอำเภอทุ่งศรีอุดม พ.ศ. ๒๕๔๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 114 (50 ก): 24–27. 26 กันยายน 2540. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)